როგორ მუშაობს სისტემა?

გამარტივებული ტენდერების სისტემა

featured-image

Tenders.ge წარმოადგენს ტენდერების სისტემას, რომლის ძირითადი მიზანია შესყიდვების პროცესის გამარტივება. ჩვენი სისტემის საშუალებით შესაძლებელია მარტივად გამოაცხადოთ ტენდერები, მიიღოთ შემოთავაზებები და შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი პრეტენდენტი. დაგვიკავშირდით დღესვე და ჩვენ დაგეხმარებით ტენდერის გამოცხადებასა და თქვენი შესყიდვების პროცესის ეფექტურობის გაზრდაში, რაც საშუალებას მოგცემთ დამატებით შეამციროთ თქვენი ხარჯები.

ტენდერების ჩატარების პროცესის აღწერილობა

Tenders.ge-ს გამოყენებით ჩვენს მომხმხარებლებს ეძლევა საშუალება ყოველგვარი დამატებითი ბარიერების გარეშე განახორციელონ შესყიდვები. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ გაგვემარტივებინა პროცესი:

სატენდერო დოკუმენტაცია

დაგვიკავშირდით და მოგვაწოდეთ თქვენი დეტალური სატენდერო დოკუმენტაცია.

საიტზე განთავსება

თქვენი ტენდერის საიტზე განთავსების შემდეგ მას იხილავს ყოველდღიურად 2,300-ზე მეტი მნახველი.

შემოთავაზებების განხილვა

შეთავაზებების მიღების შემდეგ შემსყიდველი დაიწყებს წინადადებების განხილვასა და ანალიზს.

ტენდერის გამოცხადება

სატენდერო დოკუმენტაციის მიღების შემდეგ მოხდება მისი შემდგომი განთავსება საიტზე.

მომწოდებლების მოწვევა

ინფორმაცია ტენდერის შესახებ მიეწოდება ჩვენს ბაზაში არსებულ 12,000-ზე მეტი მომწოდებელს.

გამარჯვებულის გამოვლენა

პრეტენდენტების შემოთავაზებების დეტალური განხილვის შემდეგ მოხდება გამარჯვებულის გამოვლენა.

დაგვიკავშირდით

გსურთ ტენდერის გამოცხადება?

დაგვიკავშირდით და გამოაცხადეთ ტენდერი ჩვენს საიტზე
სატარიფო გეგმა:

სტანდარტული ტენდერის განთავსება:

ტენდერის გამოცხადება საიტზე და
მომწოდებლების მოძიება

ფასი: 30 ლარი

ელ. ტენდერის განთავსება:

დახურული და ღია ტენდერები,
3 სხვადასხვა ტიპის აუქციონი

ფასი: 30 ლარი

ანონიმური ტენდერის განთავსება:

ტენდერის ჩატარება და საბუთების მიღება
განხორციელდება ჩვენს მიერ

ფასი: 50 ლარი

ელ. ტენდერში მონაწილეობა:

ნებისმიერი ტიპის ელექტრონულ
ტენდერში მონაწილეობა

ფასი: 20 ლარი

შენიშვნა: ფასი მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით