ჩაბარების ვადა:

2 მარტი 2022, 15:00

სტატუსი:

გაფორმებული

E
ელ. ტენდერი
T12313 - ტენდერი მოდემი 4G LTE Router-ის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯია“ ს/კ 205130464 აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მოდემი - 4G LTE Router-ის შესყიდვაზე.

შესყიდვის ობიექტი:

პროდუქტი რაოდენობა
მოდემი - 4G LTE Router 10


მახასიათებლები:

Name - 4G LTE Router
Ports - 3× 10/100 Mbps LAN ports, 1× 10/100 Mbps LAN/WAN Port, 1× Micro SIM Card Slot
Button - WPS/RESET Button, WiFi ON/OFF Button
External Power Supply(EU) - 9V/0.85A
Dimensions ( W x D x H ) - 6.85 × 4.9 × 1.32 in. (174 × 124.5 × 33.5 mm)
Antenna Type - 2× Detachable External 4G LTE Antennas
WIRELESS FEATURES
Wireless Standards - IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequency - 2.4 GHz
Signal Rate - 300 Mbps at 2.4 GHz
Wireless Functions - Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics
WAN Failover - Yes
Wireless Security - 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions
Network Type - 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz),
TDD-LTE (2300/2500/2600 MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz)

SOFTWARE FEATURES

Quality of Service - WMM, QoS
Operating Modes - 3G/4G Router, Wireless Router
Management - Access Control, Local Management, Remote Management
WAN Connection Type - Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
DHCP - Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation
Port Forwarding - Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamic DNS - TP-Link DDNS, DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through - PPTP, L2TP, IPSec
Access Control - Parental Controls, Local Management Control, Host List, Access Control
Firewall Security - DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Protocols - Supports IPv4 and IPv6
Guest Network - 2.4 GHz Guest Network
VPN Server - PPTP VPN, OpenVPN

შესყიდვა განხორციელდება 1 ეტაპად გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 თვის ვადაში.

სატენდერო პირობები:

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები):

 • დანართი N1- კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2- ფასების ცხრილი
 • ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ლარში, დღგ-ს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქციის ადგილზე მოწოდება;
 • დანართი N3- განხორციელებული პროექტების და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი;

ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია-ღირებულება და ხარისხი;

განფასებაში შეცდომის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ფასს;

სატენდერო შემოთავაზებაში და ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასთა ცდომილების (სხვაობის) შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასს;

გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს უკეთეს ფასს და დააკმაყოფილებს სატენდერო ტექნიკურ მოთხოვნებს;

ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია ავანსად გასაცემი თანხის ოდენობით, ასევე შემოსავლების სამსახურიდან გაცემული შედარების აქტი, რომელშიც არ უნდა ისახებოდეს დავალიანება.

მომწოდებლის მხრიდან შესაძლებელია მოხდეს დასაბუთებული პრეტენზიის წარდგენა 3 დღის ვადაში. ვადის ათვლა ხორციელდება მომწოდებლისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების დღიდან, რომელსაც შეეხება პრეტენზია.

დამკვეთის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, რაზეც აუცილებლად ინფორმირებული იქნება ყველა მონაწილე; ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ტენდერი სცნოს ანულირებულად თუ ტენდერში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ერთი კომპანია;

სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს შორის გათვალისწინებულ იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე:  www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულუნდა იქნას www.tenders.ge -ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 2 მარტი, 15:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში; 

ტენდერის მსვლელობის დროს ტექნიკურ და ტენდერის პროცესთან დაკავშირებით კითხვებზე დაუკავშირდით:
ლელა ტყეშელაშვილი
მობ: +995 599 27 87 97;
ltkeshelashvili@ddg.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები
 • 31700000 ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები
 • 32500000 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  23 თებერვალი 2022 დრო 15:47
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა