ჩაბარების ვადა:

23 მარტი 2022, 15:00

სტატუსი:

შეწყვეტილი

E
ელ. ტენდერი
T12499 - ტენდერი სამუშაო ინსტრუმენტების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯია“ ს/კ 205130464 აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სამუშაო ინსტრუმენტების შესყიდვაზე. 

პროექტი რაოდენობა
ბრტყელტუჩა - ზომა: 6"/160mm (მეტალის რეზინის სახელურით)  120
ბრტყელტუჩა - ზომა: 8"/200mm (მეტალის რეზინის სახელურით)  10
გერმეტიკის პისტოლეტი  2
ელექტრო სახრახნისი აკუმლატორზე მომუშავე (14.4 V; 2.0 Ah)  4
ელექტრო სახრახნისის თავაკი - ზომა: სიგრძე 50 mm. თავის ზომა - HW4  20
ელექტრო სახრახნისის თავაკი - ზომა: სიგრძე 50 mm. თავის ზომა - PH1  30
ელექტრო სახრახნისის თავაკი - ზომა: სიგრძე 50 mm. თავის ზომა - PH2  30
ელექტრო სახრახნისის თავაკი - ზომა: სიგრძე 50 mm. თავის ზომა - PH3  20
ექვსკუთხა სახრახნისის ნაკრები - ზომა 1.5-10mm (9 ცალი)  5
ინდიკატორი - ზომა: 4*190 mm. ძაბვის გაზომვის დიაპაზონი: AC 100-500V  120
მკვნეტარა - ზომა: 7"/180mm (მეტალის რეზინის სახელურით)  150
მოქლონის ხელის ინსტრუმენტი - ზომა: სიგრძე 260 mm. ზომა: 2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm  5
საზომი რგოლი (რულეტკა) 5 მ.*19MM  2
საკანცელარიო დანა - ზომა:18*100 mm, 173 mm სიგრძე  170
საკანცელარიო დანის პირი - ზომა:18*100 mm, 173 mm სიგრძე (10 საჭრელი პირით) 50
სახრახნისის სწორპირიანი - ზომა: სიგრძე 100 mm. დიამეტრი 4 mm.  130
სახრახნისის სწორპირიანი - ზომა: სიგრძე 125 mm. დიამეტრი 6 mm.  130
სახრახნისის ფიგურული PH1 - ზომა: სიგრძე 100 mm. დიამეტრი 5 მმ.  150
სახრახნისის ფიგურული PH2 - ზომა: სიგრძე 125 mm. დიამეტრი 6 მმ.  120
სახრახნისის ფიგურული PH2 - ზომა: სიგრძე 150 mm. დიამეტრი 6 მმ.  30
სახრახნისის ფიგურული PH2 - ზომა: სიგრძე 400 mm. დიამეტრი 6 მმ.  8
ურო ხის სახელურით 2 კგ.  5
ქანჩის გასაღები ნაკრები-6x22;6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;20x22.  2
ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 10 მმ; სიგრძე 150 mm.  10
ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 13 მმ; სიგრძე 150 mm.  10
ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 17 მმ; სიგრძე 150 mm.  10
ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 19 მმ; სიგრძე 150 mm.  10
ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 24 მმ; სიგრძე 150 mm.  10
ქანჩის გასაღები+ჭრიალა (კომბინირებული). ქანჩის დიამეტრი 8 მმ; სიგრძე 150 mm.  10
ქანჩის გასაღების ნაკრები სათადარიგო პირებით 32 ც.-იანი  120
ქანჩის გასაღების ნაკრები სათადარიგო პირებით 46 ც.-იანი  15
ჩაქუჩი (მინაბოჭკოვანი სახელური) - 500 გრ.  5
წებოს პისტოლეტი - წებოს მილის დიამ:11.2mm  2
წებოს ჩხირი (11.2mm, სიგრძე: 20 სმ.)  500
ხელით რეგულირებადი ქანჩის გასაღები - ზომა: 10"/250mm; მაქსიმალური სიგანე: 50mm  10


ძირითადი მოთხოვნები: 

 • გადაწყვეტილების მიღებამდე სავალდებულოა პროდუქციის სატესტოდ მოწოდება
 • მოწოდება უნდა განხორციელდეს 1 ეტაპად 2022 წლის მარტში
 • ანაზღაურება ‐ პროდუქციის მოწოდებიდან 5 დღის ვადაში
 • მოწოდების მისამართი ქ.თბილისი, ჩაჩავას ქ. # 2‐4‐6‐8‐10

სატენდერო პირობები: ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები):

 • დანართი N1‐ კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2‐ ფასების ცხრილი 
 • ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ლარში, დღგ‐ს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქციის ადგილზე მოწოდება;
 • დანართი N3‐ განხორციელებული პროექტების და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი;

ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია‐ღირებულება და ხარისხი; განფასებაში შეცდომის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ფასს;

სატენდერო შემოთავაზებაში და ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასთა ცდომილების (სხვაობის) შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასს; გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს უკეთეს ფასს და დააკმაყოფილებს სატენდერო ტექნიკურ მოთხოვნებს;

ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია ავანსად გასაცემი თანხის ოდენობით, ასევე შემოსავლების სამსახურიდან გაცემული შედარების აქტი, რომელშიც არ უნდა ისახებოდეს დავალიანება.

მომწოდებლის მხრიდან შესაძლებელია მოხდეს დასაბუთებული პრეტენზიის წარდგენა 3 დღის ვადაში. ვადის ათვლა ხორციელდება მომწოდებლისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების დღიდან, რომელსაც შეეხება პრეტენზია.

დამკვეთის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, რაზეც აუცილებლად ინფორმირებული იქნება ყველა მონაწილე; ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ტენდერი სცნოს ანულირებულად თუ ტენდერში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ერთი კომპანია;

სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს შორის გათვალისწინებულ იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში. 

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე:  www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულუნდა იქნას www.tenders.ge -ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 23 მარტი, 15:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში; 

ტენდერის მსვლელობის დროს ტექნიკურ და ტენდერის პროცესთან დაკავშირებით კითხვებზე დაუკავშირდით:
ლელა ტყეშელაშვილი
მობ: +995 599 27 87 97;
ltkeshelashvili@ddg.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 18100000 სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები
 • 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  21 მარტი 2022 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა