ჩაბარების ვადა:

18 აპრილი 2022, 15:00

სტატუსი:

გაფორმებული

E
ელ. ტენდერი
T12735 - ტენდერი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯია“ ს/კ 205130464 აცხადებს ელექტრონულ ტენდეტს სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ს ჯგუფში შემავალი კომპანიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებიბის დაზღვევაზე.

შესყიდვის პირობები:

დასაზღვევი ა/მ რაოდენობა 56 ერთეული
პოლისის გააქტიურების ვადა 2022 წლის 8 მაისიდან
ხელშეკრულების ვადა 1 წელი
სადაზღვევო რისკები ავტოტრანსპორტის გარეგანი ზემოქმედებით მიყენებული დაზიანება
ხანძარი, აფეთქება
საგნის გატაცება, გატაცების მცდელობა (კერძოდ: ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა)
ვანდალიზმი
მინის დაზიანება
სხვადასხვა საგნის დაცემა
თაღლითობა
სტიქიური უბედურებები (სეტყვა, წყალდიდობა, მიწისძვრა, დიდთოვლობა, მეწყერი)
გაჩერებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაუდგენელი პირის მიერ დაუდგენელ ვითარებაში დაზიანება
ფრანჩიზა 0%
მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობა ლიმიტი 10.000 აშშ დოლარი
მძღოლისა და მგზავრის უბედური შემთხვევის დაზღვევა ლიმიტი 25.000 აშშ დოლარი
ცვლილებების მართვა წლის განმავლობაში ავტოპარკში ა/მ დამატების შემთხვევაში დაზღვევა უნდა მოხდეს ძირითადი პოლისის პირობების მიხედვით (ფასი/პირობები, სახელშეკრულებო ვადის ამოწურვამდე პერიოდით)
უფლება მოსილი მძღოლები კომპანიის ყველა თანამშრომელი, რომელსაც აქვს მართვის მოწმობა
ავტო ასისტანსი 24/7
ევაკუატორით გადაადგილება დაზიანების შემთხვევაში შეუზღუდავი
დამატებითი მოთხოვნები გარანტიაზე მყოფი ავტომობილების სადაზღვევო შემთხვევის შეფასება უნდა განხორციელდეს ავტორიზებულ დილერებთან;

 

სატენდერო პირობები

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები):

 • დანართი N1- კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2- წლიური ტარიფი წარმოდგენილი უნდა იყოს პროცენტული მაჩვენებელით;
 • დანართი N3- განხორციელებული პროექტების და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი;

ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია-გამოცდილება და ღირებულება;

გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს უკეთეს ფასს და დააკმაყოფილებს სატენდერო ტექნიკურ მოთხოვნებს;

დამკვეთის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, რაც დაფიქსირდება შესყიდვების ელექტრონული სისტემაში- www.tenders.ge-ზე. ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ტენდერი სცნოს ანულირებულად;

სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს შორის გათვალისწინებულ იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 18 აპრილი, 15:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: დოლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

ტენდერის მსვლელობის დროს ტექნიკურ და ტენდერის პროცესთან დაკავშირებით კითხვებზე დაუკავშირდით:
ლელა ტყეშელაშვილი
მობ: +995 599 27 87 97;
ელ.ფოსტა: ltkeshelashvili@ddg.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 66700000 გადაზღვევის მომსახურებები
 • 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  7 აპრილი 2022 დრო 18:00
 • შეთავაზების ვალუტა: USD
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა