ჩაბარების ვადა:

30 სექტემბერი 2022, 19:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T14737 - ტენდერი მსუბუქი ავტომობილების შესყიდვაზე

სატენდერო წინადადებების მიღება დაწყებულია. შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ჯორჯიან ქარდი“ (ს/კ 204 396 377) აცხადებს ტენდერს მსუბუქი ავტომობილების შესყიდვაზე. 

რაოდენობა: 14 ცალი

 • კატეგორია: ჰეჩბეკი / სედანი
 • საწვავის ტიპი: ბენზინი / დიზელი,  განიხილება ჰიბრიდი ან ელექტროც
 • საჭე: მარცხენა
 • ძრავის მოცულობა: 1.3 და ზევით, ეკონომიური.
 • გადაცემათა კოლოფი: მექანიკური, განიხილება ავტომატიკაც

შემოთავაზებული ავტომობილი უნდა იყოს ახალი, ტექნიკურად და ვიზუალურად გამართულ მდგომარებაში; 

მიწოდებული საქონლის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს ბაზარზე არსებული ანალოგიური საქონლის ხარისხის საუკეთესო სტანდარტებს;

გადაწყვეტილების მიღებამდე ავტომობილი შემოწმდება შესაბამის დაწესებულებაში.

ბიუჯეტი:

 • 12 000 აშშ დოლარი, გადასახადების გათვალისწინებით;

გადახდის პირობა:

 • ანაზღაურება - ავტომობილების გადაფორმების დღე.

ავტომობილების შესყიდვა მოხდება ეტაპობრივად:

 • 10 ცალი 2022 წლის ბოლომდე, ხოლო დანარჩენი 4 ცალი, 2023 წლის დასაწყისში.

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია

 • ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;
 • ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
 • ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს; 
 • შემსყიდველი უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს ტენდერის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს ტენდერის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს ტენდერი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე;
 • სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში;
 • პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
 • ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:
  - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 1); 
  - შემოთავაზებული  ავტომანქანების ტექნიკური მახასიათებლები (დანართი 2);
  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 3);
  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
 • წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

სატენდერო მოთხოვნები:

 • პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.
 • პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში;
 • წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია:

 • დანართი 1: ფასების ცხრილი
 • დანართი 2: ტექნიკური მახასიათებლები
 • დანართი: 3 საბანკო რეკვიზიტები

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 30 სექტემბერი, 19:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: დოლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მარიამ ტაბატაძე
ელ.ფოსტა: tenders@gc.ge 
მობ: +995 577 331197

ტენდერის კატეგორია:

 • 34100000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  23 სექტემბერი 2022 დრო 13:21
 • შეთავაზების ვალუტა: USD
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა