ჩაბარების ვადა:

11 ოქტომბერი 2022, 23:00

სტატუსი:

შეწყვეტილი

E
ელ. ტენდერი
T14804 - ტენდერი 300 ერთეული Extra.ge-ს ხის ბუმერანგი, დამზადება და მიწოდებაზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. ტენდერის ჩაბარების ბოლო ვადაა 11 ოქტომბერი, 23:00 საათი.

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ექსტრა არეა“-ს (ს/ნ 402129763) აცხადებს ტენდერს 300 ერთეული Extra.ge-ს ხის ბუმერანგი, დამზადება და მიწოდება; 

ტექნიკური პარამეტრები/მომსახურების აღწერა და შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა:

 • შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება იხილეთ ატვირთულ ფაილში (იხ. დანართი #1 ტექნიკური დავალება). 
 • ფასების ცხრილი/ხარჯთაღრიცხვა
 • იხ. დანართი #2 ფასების ცხრილი.

საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის შესრულების ვადა:

 • ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2022 წლის 15 ნოემბერი.

საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის ფორმა და ადგილი:

 • საქონლის მიწოდება განხორციელდება პრეტენდენტის მიერ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი პეკინის გამზ # 41

ანგარიშსწორების პირობა:

 • ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
 • სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. გადახდის პირობა ჩამოყალიბდება მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე. 

შესყიდვის ობიექტის ნიმუში:

 • პრეტენდენტი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის ნიმუში მოთხოვნიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში. წარმოდგენილი ნიმუშები სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს ტექნიკურ მოთხოვნებს.
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საქონლის ნიმუშები შესაძლებელია შემოწმების შედეგად დაზიანდეს, შესაბამისად ის არ ექვემდებარება უკან დაბრუნებას.

დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები:

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები, არაუგვიანეს 2022 წლის 11 ოქტომბრის 23:00. 

 • შევსებული ფასების ცხრილი, დანართი #2-ის შესაბამისად;
 • შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება, დანართი #1-ის შესაბამისად;
 • თანხმობა ხელშეკრულების პროექტზე (იხ. დანართი #3);
 • ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ, დანართი #4-ის შესაბამისად; 

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 11 ოქტომბერი, 23:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თაკო ხოფერია
ტელ.: 555 30 50 50
ელ. ფოსტა: 

ტენდერის კატეგორია:

 • 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  6 ოქტომბერი 2022 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა