ჩაბარების ვადა:

17 ოქტომბერი 2022, 16:00

სტატუსი:

დასრულებული

T14849 - ტენდერი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ადრონული თერაპიის ცენტრის რკინაბეტონის ხიმინჯების მოწყობაზე

ტენდერის აღწერილობა:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ასოციაცია ატუ“ აცხადებს ტენდერს და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

 • შესყიდვის ობიექტია: ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ადრონული თერაპიის ცენტრი. რკინაბეტონის ხიმინჯების მოწყობა თანდართული პროექტის და ტექნიკური სპეციფიკაციის მიხედვით (800მმ; 1000მმ და1200მმ დიამეტრის 26 მ საშუალო სიგრძის, საერთო რაოდენობით 99 ცალი )ხიმინჯების ბურღვა, დამკვეთის მიერ მოწოდებული არმატურით კარკასის დამზადება-მონტაჟი და ბეტონირება პროექტის და ტექნიკური სპეციფიკაციის სრული დაცვით.
 • პრეტენდენტმა წერილობით განაცხადი ტენდერში მონაწილეობის შესახებ, საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, სატენდერო წინადადება და მუშაობის გრაფიკი (შესრულების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 60 კალენდარულ დღეს), ერთ დახურულ კონვერტში, უნდა წარმოადგინოს 2022 წლის 17 ოქტომბერს 16 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.N 39ა 10 სართული, ოთახი N14 ან N1. საკონტაქტო პირი გიორგი გუგუნაშვილი ტელ 599537723
 • პრეტენდენტი ტექნიკური საკითხების გასარკვევათ დაუკავშირდეს სერგო კელენჯერიძეს ტელეფონზე 599731841

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

 • იურიდიული ან ფიზიკური პირებისათვის
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან ბოლო 15 დღის.
 • შედარების აქტი ბიუჯეტთან - ელექტრონული წესი.
 • ინფორმაცია ძირითადი თანამდეობებზე მომუშავეთ კვალიფიკაციის შესახებ (CV)
 • ინფორმაცია 3-5 წლის მანძილძე გაწეული ანალოგიური მომსახურეობის (სამუშაოების) შესახებ 

მოკლე ინსტრუქცია სატენდერო წინადადებების შედგენის წესის შესახებ:

 • შესყიდვის ფასი უნდა წარმოდგენილი იქნას ლარებში;
 • სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე;
 • უნდა წარმოდგენილი იყოს სამუშაოების გრაფიკი და საგარანტიო ვადა;
 • სატენდერო წინადადებების შეფასებისას მხედველობაში მიიღება პრეტენდენტის შესყიდვის ფასი, კვალიფიკაცია, გამოცდილება, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი, შემოთავაზებული მეთოდოლოგია და მიდგომების ეფექტურობა.

ტენდერის კატეგორია:

 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები