ჩაბარების ვადა:

10 ნოემბერი 2022, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T15190 - ტენდერი კავშირგაბმულობის მოწყობილობების, ინვენტარის და მასალების ინვენტარიზაციის ჩატარებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ვიონ საქართველო აცხადებს ტენდერს კავშირგაბმულობის მოწყობილობების, ინვენტარის და მასალების ინვენტარიზაციის ჩატარებაზე საქართველოს ყველა რეგიონში განთავსებულ ლოკაციებზე.

ყველა დაინტერესებულმა სუბიექტმა უნდა წარმოადგინოს თანდართულ ფაილში მითითებული ინფორმაცია - მონაწილის ბარათი.

გთხოვთ, ზემოაღნიშნული ინფორმაცია მოგვაწოდოთ არაუგვიანეს 10.11.2022 (18:00 სთ) ელ-ფოსტაზე: VKakuliya@beeline.ge

ტენდერის კატეგორია:

  • 35700000 სამხედრო ელექტრონული სისტემები
  • 32300000 ტელედა რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიოან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა
  • 32500000 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები
  • 48200000 ქსელების, ინტერნეტისა და ინტრანეტის პროგრამული პაკეტები

სატენდერო დოკუმენტაცია