ჩაბარების ვადა:

25 ნოემბერი 2022, 23:00

სტატუსი:

დასრულებული

T15333 - ტენდერი სამშენებლო საფასადე პლატფორმის ("ლულკა") შეძენაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შევიძენთ უახლოესი 1-3 კვირის განმავლობაში, ქარხნულ სამშენებლო საფასადე პლატფორმას (ე.წ. "ლულკა"-ს)

პლატფორმა უნდა იყოს ტრანსფორმირებადი რამოდენიმე სიგრძეზე. უნდა მოყვებოდეს სრული კომპლექტაციისთვის საჭირო ყველა მაკომპლექტებელი (ტროსი, კაბელი, თოკი, კარაბინი, კედლის ბორბლები, ლულკის ბორბლები, კაბელის დამცავი, წონები და ა.შ).

შესყიდვის დროის მითითებული პერიოდი გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ შეთანხმების შემთხვევაში, პლატფორმა მოწოდებულ იქნეს ამ ვადებში უცხოეთიდანაც. განხილვადია და მოლაპარაკებადია თქვენი ყველანაირი შემოთავაზება.

ველოდებით წინადადებებს, სადაც მითითებული იქნება შესყიდვის, მოწოდების ან/და მონტაჟის პირობები, გარანტიები კონკრეტულ მაკოპლექტებლებზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ტექნიკური დოკუმენტაცია, შემოთავაზებული კომპლექტაცია, დამზადების მასალა და სხვა ტექნიკური თუ ფინანსური დეტალები.

გთხოვთ, თქვენი წინადადებები მოგვაწოდოთ 26 ნოემბრამდე, ელ.ფოსტაზე: ESKIZILTD@gmail.com

საკონტაქტო ნომერი: 558 560055 გიორგი

ტენდერის კატეგორია:

  • 35100000 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები
  • 45500000 სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა-დანადგარებისა და მათი ოპერატორების დაქირავება
  • 42400000 ამწე და გადასაზიდი მოწყობილობები და მათი ნაწილები