ჩაბარების ვადა:

30 ნოემბერი 2022, 16:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T15354 - ტენდერი დაცვის სამსახურის გაწევაზე ერთი წლის ვადით

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. ტენდერის ჩაბარების ბოლო ვადაა 30 ნოემბერი, 16:00 საათი.

ტენდერის აღწერილობა:

სს მინა, რომელიც წარმოადგეს Sisecam-ის ჯგუფს აცხადებს ტენდერს დაცვის სამსახურის გაწევაზე ერთი წლის ვადით. (08/01/23-დან 31/12/23-მდე)

თანდართული ფაილებით იხილეთ ტექნიკური პირობა.

გთხოვთ ძირეულად გაეცნოთ მოთხოვნილ სერვისს და ადგილზე ვიზიტის შემდგომ წარმოადგინოთ, თქვენი კომერციული წინადადება 30.11.2022-ის 16:00-საათამდე, დალუქული კონვერტით მისამართზე: მცხეთის რაიონი, სოფელი ქსანი სს „მინა“ (მინის წარმოება)

ნებისმიერი კითხვის შემთვევაში გთხოვთ შეეხმიანოთ უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხემძღვანელს:                                                                                                                                                                                                                                       საკონტაქტო პირი: დავით სეფისკვერაძე
მობ: 577-33-44-11

ტენდერის კატეგორია:

  • 79700000 გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
  • 71700000 მონიტორინგი და კონტროლი

სატენდერო დოკუმენტაცია