ჩაბარების ვადა:

1 დეკემბერი 2022, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T15381 - ტენდერი ქიმიური რეაგენტის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „მტკვარი ენერჯი“ აცხადებს ტენდერს ქიმიური რეაგენტის შესყიდვაზე.

შესყიდვის სპეციფიკაცია:

პოზიცია #

პროდუქტის დასახელება

რაოდენობა (ტონა)

1

გოგირდმჟავა 93-96%

40

მიწოდების ადგილი: გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. 2ა

შპს „მტკვარი ენერჯი“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • სერთიფიკატები  (COA-Certificate of Analysis)  და MSDS (Materials Safety Data Sheet)

შენიშვნა:

 • ქიმიური რეაგენტების მიღება შეგვიძლია ავტოცისტერნით, რომელიც აღჭურვილია სპეციალური ჩამოსასხმელი მოქნილი მილით.
 • პროდუქციის შენახვის ვადა უნდა იყოს არანაკლებ 2 წლისა მოწოდების დღიდან;

წინადადება უნდა მოიცავდეს:

 • ტრანსპორტირების ხარჯს შემსყიდველი კომპანიების მისამართზე  მიწოდებით;
 • ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
  შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.
 • ინფორმაცია პროდუქციის მიწოდების ვადების შესახებ;
 • ინფორმაცია პროდუქციის მწარმოებელზე;
 • ინფორმაცია ანალოგიური პროდუქციის მიწოდების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, პერიოდი);
 • პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები (საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან).

წინადადების წარდგენის წესი:

 • დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი და ადრესატის ინფორმაცია: ბექა ივანიაშვილი - 595 888 268;
 • წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.
 • წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 1 დეკემბერი, 17:00 საათი

საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:
ბექა ივანიაშვილი
ელ.ფოსტა: Bivaniashvili@gig.ge,
საკონტაქტო ნომერი: 595 888 268;

საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:
ნინო დათუნაშვილი
საკონტაქტო ნომერი: 599 503 764.

ტენდერის კატეგორია:

 • 24900000 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები
 • 24600000 ფეთქებადი ნივთიერებები