ჩაბარების ვადა:

1 დეკემბერი 2022, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T15391 - ტენდერი შრომის უსაფრთხოების მომსახურების შესყიდვაზე

სატენდერო წინადადებების მიღება დაწყებულია. შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი აცხადებს ტენდერს შრომის უსაფრთხოების მომსახურების შესყიდვაზე.

დაინტერესებულმა კომპანიებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 01.12.2022 წლისა.

სს სადაზღვევო კომპანია უნისონისთვის მომსახურების გაწევა უნდა მოხდეს ქ.თბილისში, დ.გამრეკელი # 19 ასევე ქ, ბათუმის ფილიალში, დ.თავდადებულის #31.

დაინტერესების შემთხვევაში უნდა დაგვიკავშირდეთქვემოთ მითითებულ საკონტაქთო ნომერზე ან ელ-ფოსტის მეშვეობით.

ტენდერში მონაწილეობის მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტები:

 • კომპანიაზე ზოგადი ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ.
 • კლიენტების ჩამონათვალი.
 • სერვისების ჩამონათვალი.

ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში, წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომ არ მიმდინარეობს კომპანიის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა სასამართლოდან, რომ კომპანიის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების ან სანაციის საქმის წარმოება;
 • ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 • ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომ იურიდიული პირის ქონება არ არის დატვირთული საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით/ ან/და არ ადევს ყადაღა/საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა;

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 1 დეკემბერი, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

ტენდერის კატეგორია:

 • 80600000 პროფესიული მომზადება უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მასალების სფეროში
 • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები
 • 79400000 ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები
 • 79700000 გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  18 ნოემბერი 2022 დრო 18:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა