ჩაბარების ვადა:

10 თებერვალი 2023, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T16010 - ტენდერი ქარვის მანქანის შეკეთებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

ს.ს. ლომისი/ლუდსახარში ნატახტარი აცხადებს ტენდერს:

 • ნომრით #- EF-GE/639
 • დანიშნულება: ქარვის მანქანის შეკეთება

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ:

 • ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა მომსახურების აღწერილობით;

დაინტერესებულმა პირებმა ქვემოთ მითითებულ ელ ფოსტაზე უნდა წარადგინონ:

 • შევსებული და ხელმოწერილი ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.
 • მსგავსი შესრულებული პროექტების პორთფოლიო;

ტენდერის პირობები:

 • შემოთავაზების გამოგზავნამდე დეტალების გასაცნობად აუცილებელია მანქანის ადგილზე ნახვა და შეფასება; მისამართს გაცნობებთ ვიზიტის თარიღის შეთანხმების შემდგომ.
 • ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს (დღგ და ა.შ.);
 • ცალკე უნდა იყოს გამოყოფილი ყველა ხარჯი, ჩამოთვლილი სამუშაოების მიხედვით. სხვა დამატებითი ხარჯების შემთხვევაში, გთხოვთ დაამატოთ შესაბამისი გრაფა.
 • თანხის გადახდა მოხდება სამუშაოს შესრულებაზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და შემსრულებლის მიერ ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის თარიღიდან  40 კალენდარულ დღეში;
 • გადაწყვეტილება მიღებისას გათვალისწინებლი იქნება, ფასი, ვადა, შესრულებული პროექტები და სამუშაო პროცესი;

მცხეთის რაიონი სოფ. ნატახტარი. "ლუდსახარში ნატახტარი"

შემოთავაზების მიღება იწყება 25.01.2023 - 09:00.
შემოთავაზების მიღება მთავრდება 10.02.2023 - 18:00.
შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება სააპლიკაციო ფორმაში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:
შესყიდვების პროცედურებთან დაკავშირებით:
სალომე ძმანაშვილი
ელ. ფოსტა: salome.dzmanashvili@ge.anadoluefes.com; tenders@ge.anadoluefes.com

მანქანის შეკეთების დეტალებთან დაკავშირებით:
ანეტა დემურიშვილი
ელ. ფოსტა: Aneta.Demurishvili@ge.anadoluefes.com

საკონტაქტო: 598 89 10 03
შესყიდვების დეპარტამენტი
ს.ს ლომისი, ლუდსახარში ნატახტარი

ტენდერის კატეგორია:

 • 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

დოკუმენტაცია