ჩაბარების ვადა:

31 იანვარი 2023, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T16014 - ტენდერი სახარჯი სამეურნეო პროდუქციის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ალმა“ აცხადებს ტენდერს მის საკუთრებაში არსებულ სახარჯი სამეურნეო პროდუქციის შესყიდვაზე.

თანდართულ ფაილებში იხილეთ:

 • დანართი #1 ფასთა ცხრილი

წინადადების წარდგენის წესი:

 • შემოთავაზების დეტალური აღწერა: მახასიათებლები, ღირებულება
 • ანგარიშსწორების პირობები / სავალდებულო მოთხოვნაა 1 თვიანი კონსიგნაციის პირობა

ტენდერში მონაწილეობისთვის დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 • დანართი #1 შევსებული;
 • შემოთავაზების დეტალური აღწერა: ღირებულება, მახასიათებლები
 • პრეტენდენტის რეკვიზიტები: სრული დასახელება, კომპანიის საიდენთიფიკაციო კოდი, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი;
 • საბანკო რეკვიზიტები;
 • ინფორმაცია იმის შესახებ, არის თუ არა პრეტენდენტი დღგ–ს გადამხდელი/არაგადამხდელი;

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 31 იანვარი, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო პირი:
თაკო ფიცხელაური
შესყიდვების მენეჯერი
Email: t.pitskhelauri53@alma.ge
Cell: +995 599753944

ტენდერის კატეგორია:

 • 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები
 • 31700000 ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები
 • 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები
 • 44300000 კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები
 • 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  25 იანვარი 2023 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა