ჩაბარების ვადა:

28 თებერვალი 2023, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T16269 - ფასთა გამოკითხვა საკვალთების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

RMG Auramine აცხადებს ფასთა გამოკითხვას საკვალთებზე.

 • ტექნიკური დავალება - იხ. დანართი N2
 • წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 28.02.2023, 18:00 საათი.
 • ფასთა გამოკითხვაში მონაწილე კომპანიები ადასტურებენ თავიანთ თანხმობას ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებით თანამშრომლობაზე. შესაძლებელია ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაციის მეტად დეტალიზირება და დაზუსტება ორგანიზატორის მიერ
 • პროცესში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს განფასება სამშენებლო ბიუჯეტის ფორმირებისთვის.
 • ენა: ქართული, ინგლისური ან რუსული 

შემოთავაზება უნდა მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას: 

 • Budgetary proposal (სამშენებლო ბიუჯეტის ფორმირებისათვის)
 • ანგარიშსწორების პირობა;
 • მოწოდების ვადები და პირობები;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (განახლებული ვერსია);
 • რეკვიზიტები: ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართი, საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები;
 • ინფორმაცია კომპანიის გამოცდილების შესახებ;

ანტიკორუფციული პირობები: პოტენციური პრეტენდენტი, ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ვალდებულია დაემორჩილოს ანტიკორუფციულ პირობებს, რომლებიც წარმოდგენილია დანართში #1

ყველა კომერციული წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: procurement@richmetalsgroup.com

საკონტაქტო ინფორმაცია:
შესყდივებისა და ლოჯისტიკის უფროსი სპეციალისტი
ნინო გურამიშვილი
E-mail: NGuramishvili@richmetalsgroup.com

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი საკონტაქტო პირი:

Temirbek Mustafayev - TMustafayev@richmetalsgroup.com
Ruslan Suiunov - RSuiunov@richmetalsgroup.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 44200000 სტრუქტურული მასალები
 • 14600000 ლითონის მადანი და შენადნობები
 • 14700000 ძირითადი ლითონები
 • 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები