ჩაბარების ვადა:

28 თებერვალი 2023, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T16270 - ფასთა გამოკითხვა მეტალის პროფილების შესყიდვაზე

ფასთა გამოკითხვის აღწერილობა:

RMG Auramine LLC აცხადებს ფასთა გამოკითხვას მეტალის პროფილებზე.

 • შესყიდვის საგანი - მეტალის პროფილები
 • ტექნიკური დავალება - იხ. დანართი No 2
 • წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 28.02.2023, 18:00 საათი

ფასთა გამოკითხვაში მონაწილე კომპანიები ადასტურებენ თავიანთ თანხმობას ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებით თანამშრომლობაზე. შესაძლებელია ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაციის მეტად დეტალიზირება და დაზუსტება ორგანიზატორის მიერ.

პროცესში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს განფასება სამშენებლო ბიუჯეტის ფორმირებისთვის.

ენა: ქართული, ინგლისური ან რუსული

შემოთავაზება უნდა მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას: 

 • Budgetary proposal (სამშენებლო ბიუჯეტის ფორმირებისათვის) 
 • ანგარიშსწორების პირობა;
 • მოწოდების ვადები და პირობები;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (განახლებული ვერსია);
 • რეკვიზიტები: ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართი, საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები;
 • ინფორმაცია კომპანიის გამოცდილების შესახებ;

ანტიკორუფციული პირობები: პოტენციური პრეტენდენტი, ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ვალდებულია დაემორჩილოს ანტიკორუფციულ პირობებს, რომლებიც წარმოდგენილია დანართში #1
ყველა კომერციული წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: procurement@richmetalsgroup.com

საკონტაქტო ინფორმაცია:
შესყდივებისა და ლოჯისტიკის უფროსი სპეციალისტი
ნინო გურამიშვილი
E-mail: NGuramishvili@richmetalsgroup.com

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი:
ვახტანგ აბელიშვილი - vabelishvili@richmetalsgroup.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 14600000 ლითონის მადანი და შენადნობები
 • 14700000 ძირითადი ლითონები
 • 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები
 • 44200000 სტრუქტურული მასალები