ჩაბარების ვადა:

29 მარტი 2023, 17:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T16552 - ტენდერი ავტოსადგომის ტერიტორიის მოწყობაზე (ქ.თბილისი, თენგიზ ჩანტლაძის 1 შეს. N10 მიმდებარედ)

შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

"დიპლომატი" საერთაშორისო სადისტრიბუციო კომპანიაა, რომელიც წარმოადგენს მსოფლიოს პრემიუმ კლასის კომპანიების წამყვან ბრენდებს მსოფლიოს ხუთ ქვეყანაში. დიპლომატი საქართველოში საქმიანობას ეწევა 2008 წლიდან და წარმოადგენს ქვეყანაში წამყვან სადისტრიბუციო კომპანიას, რომელიც ახორციელებს საერთაშორისო კომპანიების P&G-ის და Nestle-ს სამომხმარებლო და კვების პროდუქტების დისტრიბუციას საქართველოში. 

ლოტი 1 - სრული სატენდერო დოკუმენტაცია იხილეთ ბმულზე:  https://we.tl/t-pnMQiv7i3F
ლოტი 2 - სრული სატენდერო დოკუმენტაცია იხილეთ ბმულზე: https://we.tl/t-2mnEWUqCnb

შპს „დიპლომატ ჯორჯია“
აცხადებს ტენდერს 2 ლოტად:

ლოტი N1: ავტოსადგომის ტერიტორიის მოწყობა (ქ.თბილისი, თენგიზ ჩანტლაძის 1 შეს. N10 მიმდებარედ). 

 • პარკინგისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის საკადასტრო კოდები: 01.19.17.001.072 და 01.19.17.001.075;
 • პარკინგის მოწყობა საპროექტო დოკუმენტაციის, დანართი N2-ის შესაბამისად - ბეტონის საფარის გარეშე;
 • აღნიშნული ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი მოცემულია BOQ _Version 1-ში (დანართი N3).

ლოტი N2: ავტოსადგომის ტერიტორიის მოწყობა (ქ.თბილისი, თენგიზ ჩანტლაძის 1 შეს. N10 მიმდებარედ). 

 • პარკინგისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის საკადასტრო კოდები: 01.19.17.001.072 და 01.19.17.001.075;
 • პარკინგის მოწყობა საპროექტო დოკუმენტაციის, დანართი N2-ის შესაბამისად - ბეტონის საფარის ჩათვლით;
 • აღნიშნული ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი მოცემულია BOQ _Version 2-ში (დანართი N3).

მონაწილის მხრიდან წარმოსადგენი ინფორმაცია: 

 • კომპანიის რეკვიზიტები (სრული დასახელება, ს/კ, ელ.ფოსტა და ტელ. ნომერი).
 • კომერციული წინადადება:
  - ხარჯთაღრიცხვის ფაილები (Version 1 & Version 2) რომელიც უნდა მოიცავდეს პროექტის
  ღირებულებას;
  - პროექტის შესრულების გრაფიკს (ხელშეკრულების შაბლონის შესაბამისად);
  - გადახდის პირობას.
 • ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ კონკურსით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ).
 • ბოლო 3 წლის განმავლობაში ანალოგიური მომსახურების გაწევის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სასურველია მინ. 5 პროექტი).
 • მინიმუმ 3 სარეკომენდაციო წერილი.
 • მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარდგენისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტაცია შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილებში.
 • ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარდგენა უნდა მოხდეს მითითებული ვადის ამოწურვამდე, ელექტრონულად ტენდერების ვებ გვერდზე www.Tenders.ge
 • მონაწილის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში. 

შენიშვნა: წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს გაკოტრების პროცესში, ლიკვიდაციის პროცესში და საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.
სატენდერო პროცედურები და ვადები:

 • წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2023 წლის 29 მარტი 17:00 საათი.
 • სამშენებლო ხელშეკრულების ნიმუში წარდგენილი იქნება შპს „დიპლომატ ჯორჯია“-ს მიერ (იხ.
  თანდართული ფაილი)
 • სატენდერო პერიოდის დასრულების შემდეგ მოხდება ყველა იმ კომპანიის განაცხადის განხილვა, რომელიც სრულყოფილად წარმოადგენს სატენდერო წინადადებაში მოცემულ ყველა საჭირო დოკუმენტაციას. საპროექტო კომპანიის შერჩევა და გამარჯვებულად გამოვლენა მოხდება წარმოდგენილი ფასის, გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის შესაბამისად.
 • მონაწილეების მიერ წარმოდგენილი არასწორი ან არასრულყოფილი წინადადება არ განიხილება.
 • ყველა სრულყოფილად წარმოდგენილი წინადადებების განხილვა მოხდება შპს „დიპლომატ ჯორჯიას“

სატენდერო კომიტეტის მიერ, რომელიც სამუშაოების დაწყების და დასრულების ვადები: 

ლოტი N1: 

 • დაწყება - 2023 წლის აპრილი;
 • დასრულება - 2023 წლის 30 ივნისი. 

სამუშაოების შესრულების ვადა არის 3 თვე (90 კალენდარული დღე).
შემდეგი სამუშაოები უნდა ჩაბარდეს ეტაპებად (თუმცა მიმდინარეობა იქნება პარალელური): 

 • სამშენებლო ნაწილი;
 • ელექტრული ნაწილი;
 • სუსტი დენების ნაწილი;
 • წყალმომარაგება და სანიაღვრე/წყალარინების ნაწილი;
 • პროექტით გათვალისწინებული სხვა სამუშაოები. 

ლოტი N2:

 • დაწყება - 2023 წლის აპრილი;
 • დასრულება - 2023 წლის 31 ივლისი.

სამუშაოების შესრულების ვადა არის 4 თვე (120 კალენდარული დღე).

 • შემდეგი სამუშაოები უნდა ჩაბარდეს ეტაპებად (თუმცა მიმდინარეობა იქნება პარალელური): 
 • სამშენებლო ნაწილი;
 • ელექტრული ნაწილი;
 • სუსტი დენების ნაწილი;
 • წყალმომარაგება და სანიაღვრე/წყალარინების ნაწილი;
 • პროექტით გათვალისწინებული სხვა სამუშაოები.

ხელშეკრულების შაბლონი წარდგენილი იქნება შპს დიპლომატ ჯორჯიას მხრიდან.

გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან სავალდებულოა ხელშეკრულების საავანსო ღირებულების საბანკო
გარანტიის წარდგენა.

შპს „დიპლომატ ჯორჯია“ უფლებას იტოვებს თვითონ შეცვალოს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს კონკურსის პირობები, ან შეწყვიტოს მისი მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე.

ელექტრონული ტენდერის ჩატარების პირობები:

 • შემოთავაზებები უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ გვერძე: www.tenders.ge
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 29 მარტი, 17:00 საათი.
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე.
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია, გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

საკონტაქტო ინფორმაცია: შესყიდვების სუპერვაიზერი
საკონტაქტო პირი: თამარ იმერლიშვილი
ელ. ფოსტა: constructionteam@diplomat.ge
ტელ: +995 571 77 22 11

შესყიდვების მენეჯერი:
საკონტაქტო პირი: ბაკო ხაბურძანია
ელ. ფოსტა: B.khaburdzania@diplomat.ge
ტელ: +995 577 14 44 40

ტენდერის კატეგორია:

 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  15 მარტი 2023 დრო 18:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა