ჩაბარების ვადა:

14 სექტემბერი 2023, 13:00

სტატუსი:

გაფორმებული

E
ელ. ტენდერი
T18963 - ტენდერი კომპიუტერების და აქსესუარების  შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს ტენდერს კომპიუტერების და აქსესუარების  შესყიდვაზე

ანგარიშსწორების პირობები:

 • სატენდერო წინადადებაში, შესყიდვის ობიექტის ღირებულებები გამოსახული უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით ეროვნულ ვალუტაში.

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი და ვადები:

 • საქონლის მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, იეთიმ გურჯის 9
 • მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) კალენდარული დღე.

პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ფასების ცხრილი
 • კომპანიის რეკვიზიტები;
 • საქართველოში არსებული მინიმუმ ერთი სერვის ცენტრის მისამართი და საკონტაქტო ნომერი (მისამართები დამკვეთისმიერ, გადამოწმდება ადგილზე).

დეტალური სატენდერო დოკუმენტაცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

მოთხოვნილი დოკუმენტების წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, პრეტენდენტის წინადადება არ განიხილება.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის,14 სექტემბერი 13:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო პირები:
579 44 41 47 ნინო ლილუაშვილი   n.liluashvili@gipa.ge
551 68 20 20 დავით დემეტრაშვილი   d.demetrashvili@gipa.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  13 სექტემბერი 2023 დრო 14:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა