ჩაბარების ვადა:

28 სექტემბერი 2023, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T19065 - ტენდერი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე მდებარე შენობა-ნაგებობის (ს.კ. 01.14.03.040.024) დემონტაჟის სამუშაოების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ყაზბეგის 47“ აცხადებს ტენდერს ქ. თბილისში, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე მდებარე შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის სამუშაოების შესყიდვაზე #18/09-Kazbegi47-DIS-23

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინეთ:

 • კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • შესასრულებელი სამუშაოების ფასების ცხრილის შევსებული ფორმა; (დანართი N1)
 • ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ:
 • ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

მისამართი:

 • ქ. თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი N47

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

 • ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;
 • კომპანიის გამოცდილების არსებობის დადასტურება ანალოგიურ სამუშაოებზე (არანაკლებ 1 წელი);

აუცილებელი პირობები:

 • შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - თბილისი, გაზაფხულის ქ. #18.
 • კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება - „ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი N47-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის სამუშაოები“ და ნომერი - #18/09-Kazbegi47-DIS-23
 • პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია.
 • ასევე, მიუთითეთ კონვერტზე ადრესატი: გიორგი გიორგობიანი; ტელ: 577 64 00 74

ტექნიკურ საკითხებზე კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენ კოლეგას, ბატონ შალვა მჭედლიძეს, ტელ: 577 59 59 38

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 28 სექტემბერი, 17:00 სთ;
შეთავაზების ვალუტა: ლარი

ტენდერის კატეგორია:

 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები