ჩაბარების ვადა:

27 ნოემბერი 2023, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T19689 - ფასთა გამოკითხვა მაგისტრალური გაზსადენის გადატანის სამუშაოებზე

ფასთა გამოკითხვის აღწერილობა:

RMG Gold LLC აცხადებს ფასთა გამოკითხვას  მაგისტრალური გაზსადენის გადატანის სამუშაოებზე.

 • მომსახურების საგანი - წითელი ხიდი - წალკა - ახალქალაქის მაგისტრალური გაზსადენის (დაახლოებით 1.2 კმ მონაკვეთი) გადატანის სამუშაოების წარმოება
 • ადგილმდებარეობა - ბოლნისი/დმანისის მუნიციპალიტეტები
 • კომერციული წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 27.11.2023, 18:00 საათი
 • კონტრაქტორების შერჩევის პროცესში მონაწილე კომპანიები ადასტურებენ თავიანთ თანხმობას ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებით თანამშრომლობაზე და გამოთქვამენ მზადყოფნას, რომ უზრუნველყოფენ სამუშაოთა შესრულებას წარმოდგენილი კომერციული წინადადებისა და დოკუმენტების მიხედვით. შესაძლებელია ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაციის მეტად დეტალიზირება და დაზუსტება ორგანიზატორის მიერ.
 • პროცესში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს იურიდიული სტატუსის დასადგენად საჭირო დოკუმენტაცია და კომერციული წინადადება.

მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს კომერციული წინადადება შემდეგი პირობების გათვალსიწინებით:

 • ენა : ქართული, ინგლისური ან რუსული.
 • კომერციულ წინადადებაში წარმოდგენილი ფასები ფიქსირებული უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში.
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი კომერციული წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.
 • კომერციული წინადადება, რომელიც არ აკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს, არ იქნება განხილული.

კომერციული წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

 • მომსახურების ღირებულება;
 • ანგარიშსწორების პირობები;
 •  განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • ინფორმაცია აღნიშნულ სფეროში კომპანიის გამოცდილების შესახებ;
 •  რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური, ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა).

კომერციული წინადადებები ძალაში იქნება კონტრაქტორის შერჩევის პროცესის დასრულებამდე. აღნიშნული  პროცესი დასრულებულად ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულებები გაფორმდება მხარეებს შორის.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

შესყიდვების პროცედურების მართვის სპეციალისტი:
ლილე პირველი
Т +995 579 552 051.
e-mail: LPirveli@richmetalsgroup.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები