ჩაბარების ვადა:

5 დეკემბერი 2023, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T19931 - ფასთა გამოკითხვა МШР 3.0x2.1 წისქვილის ფუტიროვკების შესყიდვაზე

გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია: კომერციული წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 05.12.2023, 18:00 საათი.

ფასთა გამოკითხვის აღწერილობა:

RMG Copper JSC აცხადებს ფასთა გამოკითხვას МШР 3.0x2.1 წისქვილის ფუტიროვკების შესყიდვაზე.

შესყიდვის საგანი :

 • ფუტიროვკა No1 1374.03.301 – 28 ც.
 • ფუტიროვკა No2 1374.03.302 – 16 ც.
 • ფუტიროვკა No3 1374.03.303 – 10 ც.
 • სოლი 1362.04.21-1 – 8 ც.
 • სუხარი 1362.04.22-1 – 8 ც.
 • ჯავშანი ტორცული 1374.02.401 – 16 ც.
 • რეშოტკა 1362.04.23-1 – 8 ც.
 • ცენტრალური ფუტიროვკა Ф-00.00.700 – 1 ც.
 • სჰეცჭანჭიკი ფუტიროვკის М 30х170х120 – 120 ც.
 • ქანჩი М30 – 150 ც.

კომერციული წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 05.12.2023, 18:00 საათი

ფასთა გამოკითხვაში მონაწილე კომპანიები ადასტურებენ თავიანთ თანხმობას ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებით თანამშრომლობაზე და გამოთქვამენ მზადყოფნას, რომ უზრუნველყოფენ პროდუქციის მიწოდებას წარმოდგენილი კომერციული წინადადადებისა და დოკუმენტების მიხედვით. შესაძლებელია ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაციის მეტად დეტალიზირება და დაზუსტება ორგანიზატორის მიერ.

პროცესში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს კომერციული წინადადება

მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს კომერციული წინადადება შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

 • ენა : ქართული/რუსული/ინგლისური
 • კომერციულ წინადადებაში წარმოდგენილი ფასი ფიქსირებული უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში.
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი კომერციული წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.
 • კომერციული წინადადება, რომელიც არ აკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს, არ იქნება განხილული.

კომერციული წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

 • შემოთავაზებული პროდუქციის ღირებულება:
 • გადახდის პირობები;
 • პროდუქციის მოწოდების ვადები;
 • სერთიფიკატები/ტექნიკური დოკუმენტაცია;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (განახლებული ვერსია);
 • რეკვიზიტები: ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართი, საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები;
 • ინფორმაცია კომპანიის გამოცდილების შესახებ;

კომერციული წინადადებები ძალაში იქნება კონტრაქტორის შერჩევის პროცესის დასრულებამდე. აღნიშნული პროცესი დასრულებულად ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულებები გაფორმდება მხარეებს შორის.

 • მონაწილე კომპანიის კომერციული წინადადება განხილული იქნება, როგორც საფუძველი კონტრაქტორის შერჩევის პროცესში პოტენციური პრეტენდენტის გამოვლენისათვის.
 • ანტიკორუფციული პირობები: პოტენციური პრეტენდენტი, ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ვალდებულია დაემორჩილოს ანტიკორუფციულ პირობებს, რომლებიც წარმოდგენილია დანართში #1
 • კომერციული წინადადების ჩაბარების პირობები: ყველა კომერციული წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ორგანიზატორის ელექტრონულ მისამართზე: procurement@richmetalsgroup.com

საკონტაქტო ინფორმაცია:
შესყიდვების პროცედურების მართვის სპეციალისტი:
ლილე პირველი
Т +995 579 552 051.
e-mail: LPirveli@richmetalsgroup.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 14700000 ძირითადი ლითონები
 • 14600000 ლითონის მადანი და შენადნობები