ჩაბარების ვადა:

11 დეკემბერი 2023, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T20042 - ტენდერი აიტი აუდიტის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ტერაბანკი“ აცხადებს ტენდერს  აიტი აუდიტის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაზე.

გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი მოცემულია თანდართულ ფაილად დანართი N1.

სატენდერო განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • ფასი, (ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლონით გათვალისწინებული ყველა გადასახადისჩათვლით)
 • კომპანიის კორპორატიული კლიენტების ჩამონათვალი.
 • მინიმუმ სამი სარეკომენდაციო წერილი;
 • ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • ცნობას საგადასახადო ორგანოდან დავალიანების არქონის შესახებ;
 • შეთანხმებას კონფიდენციალურობაზე, შევსებული (იხ. თანდართული ფაილი);
 • საბანკო ამონაწერი ან ცნობა საბანკო ანგარიშებზე ბრუნვის შესახებ ბოლო (6 თვის).

აუცილებელი პირობა: მომსახურე კომპანიასთან ანგარიშწორება განხორციელდება მხოლოდ სს „ტერაბანკ“-ში გახსნილი საბანკო ანგარიშზე.

ტენდერის მსვლელობის დროს პრეტენდენტ კომპანიებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია, რაც აუცილებელია  სრულყოფილი სატენდერო შემოთავაზების მოსამზადებლად.

პრეტენდენტი პასუხისმგებელია ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, როგორც ტენდერის მსვლელობის დროს ასევე მისი დასრულების შემდეგ.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 11.12.2023 18:00 საათი
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში

შენიშვნა: ბანკი იტოვებს უფლებას არ განიხილოს შემოსული წინადადება, რომელშიც არასრულად იქნება წარმოდგენილი მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.

ტენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე დაუკავშირდით:

ირაკლი მიქაძე,
ელ.ფოსტა: irakli.mikadze@terabank.ge 
ტელეფონზე 255 00 00 /  (შიდა 2005)
მობ: 595 60 01 04

ტენდერის კატეგორია:

 • 72600000 კომპიუტერული უზრუნველყოფა და საკონსულტაციო მომსახურებები
 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები
 • 48800000 საინფორმაციო სისტემები და სერვერები
 • 72700000 კომპიუტერული ქსელის მომსახურება
 • 79200000 საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  4 დეკემბერი 2023 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა