ჩაბარების ვადა:

8 დეკემბერი 2023, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T20050 - ტენდერი N7, 8 და 9 ნავმისადგომების ზურგის ნაწილში განლაგებული ამწისქვეშა ხაზების ნიველირებისა და სიმაღლის პოზიციის განხორციელებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ბათუმის საზღვაო ნავსადგური აცხადებს ტენდერს N7, 8 და 9 ნავმისადგომების ზურგის ნაწილში განლაგებული ამწისქვეშა ხაზების ნიველირებისა და სიმაღლის პოზიციის განხორციელებაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას. კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს 08.12.2023 12:00 საათამდე. მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს.

ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
AbashidzeN@batumiport.com

ტენდერის კატეგორია:

  • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
  • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები