ჩაბარების ვადა:

15 დეკემბერი 2023, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T20068 - ტენდერი საყოფაცხოვრებო საქონელის მოწოდებასა და შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "ბათუმის საზღვაო ნავსადგური" სკ 245383678 აცხადებს ტენდერს  საყოფაცხოვრებო საქონელის მოწოდებასა და შესყიდვაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას. კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს 15.12.2023 12.00 საათამდე.
მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს.

ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
AbashidzeN@batumiport.com

ტენდერის კატეგორია:

  • 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია
  • 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები
  • 98300000 სხვადასხვა მომსახურება