ჩაბარების ვადა:

3 აპრილი 2024, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T21482 - ტენდერი-პრივილეგირებული წვდომების მართვის გადაწყვეტილების (Privileged Access Management-PAM) შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ტერაბანკი“ აცხადებს ტენდერს - პრივილეგირებული წვდომების მართვის გადაწყვეტილების (Priveleged Access Management PAM ) შესყიდვის თაობაზე.

გთხოვთ, იხილოთ ტექნიკური მოთხოვნები და აღწერილობა თანდართულ ფაილად-დანართი N1

სატენდერო დოკუმენტების განხილვის შედეგად შეირჩევა ერთი მომწოდებელი, რომელთანაც გაფორმდება ხელშეკრულება.

ტენდერში მონაწილე კომპანიები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს :

 • ანალოგიური სამუშაოების შესრულების მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება ;

სატენდერო განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას :

 • შევსებული ფასთა ცხრილი (ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით)
 • მსგავსი პროექტების ჩამონათვალი და დანერგვის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია
 • პროექტში ჩართული გუნდის შესახებ ინფორმაცია (მათ შორის გუნდის წევრების რეზიუმეები)
 • მინიმუმ სამი სარეკომენდაციო წერილი (ბოლო 6 თვის გაცემული, საკონტაქტო პირების ინფორმაციის მითითებით)
 • კორპორატიული კლიენტების ჩამონათვალი
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან
 • ცნობა საგადასახადო ორგანოდან დავალიანების არქონის შესახებ;
 • შეთანხმება კონფიდენციალურობაზე, შევსებული (იხ. თანდართული ფაილი);
 • საბანკო ამონაწერი ან ცნობა საბანკო ანგარიშებზე ბრუნვის შესახებ ბოლო (6 თვის)

აუცილებელი პირობა :

 • მომსახურე კომპანიასთან ანგარიშწორება განხორციელდება მხოლოდ სს „ტერაბანკ“-ში გახსნილი საბანკო ანგარიშის საშუალებით
 • სატენდერო წინადადების მიღება ხდება ელექტრონულად www.tenders.ge-ს პლათფორმის საშუალებით .

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 03 აპრილი (18:00 სთ-მდე). 

ტენდერის მსვლელობის დროს პრეტენდენტ კომპანიებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია, რაც აუცილებელია სრულყოფილი სატენდერო შემოთავაზების მოსამზადებლად.პრეტენდენტი პასუხისმგებელია ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, როგორც ტენდერის მსვლელობის დროს, ასევე მისი დასრულების შემდეგ . 

შენიშვნა: ბანკი იტოვებს უფლებას არ განიხილოს შემოსული წინადადება, რომელშიც არასრულად იქნება წარმოდგენილი მოთხოვნილი დოკუმენტაცია .

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 3 აპრილის 18:00 სთ-მდე
 • შეთავაზების ვალუტა: N/A
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში

ტენდერთან დაკავშირებულ ფორმალურ საკითხებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:
დიანა კოკოლიშვილი
ელ.ფოსტის შემდეგ მისამართზე: diana.kokolishvili@terabank.ge
ტელეფონზე 255 00 00 / (შიდა 2008). მობ: 599547702 

ტენდერის კატეგორია:

 • 72200000 პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები
 • 48900000 სხვადასხვა სახის პროგრამული პაკეტები და კომპიუტერული სისტემები
 • 48700000 პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები
 • 48600000 მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები
 • 48200000 ქსელების, ინტერნეტისა და ინტრანეტის პროგრამული პაკეტები
 • 48100000 პროგრამული უზრუნველყოფის სამრეწველო პაკეტები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  20 მარტი 2024 დრო 14:00
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა