ჩაბარების ვადა:

3 აპრილი 2024, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T21511 - ტენდერი სალარო და საინკასაციო ხონჩების დამზადება/მონტაჟსა და შესყიდვა/მომსახურებაზე

გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია: ტენდერის დასრულების ვადად განისაზღვრა 3 აპრილი.

ტენდერის აღწერილობა:

სს ,,საქართველოს ბანკი" აცხადებს ტენდერს სალარო და საინკასაციო ხონჩების დამზადება/მონტაჟსა და შესყიდვა/მომსახურებაზე.

შესყიდვის ობიექტი:

საქონლის დასახელება/აღწერა
რაოდენობა (წლის განმავლობაში)
ერთეულის ფასი (ლარში)
ხონჩა ლოტი N1 (იხ. დანართი 1)
50
 
ხონჩა ლოტი N2 (იხ. დანართი2)
25
 

დამატებითი პირობა - დამატებითი რაოდენობის შესყიდვის შემთხვევაში ერთეულის ფასი უნდა შენარჩუნდეს  1 წლის განმავლობაში. ბანკი არ იღებს ვალდებულებას მოცემული რაოდენობის სრულად შესყიდვაზე.

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაცია აკმაყოფილბდეს შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

 • შესაბამის სფეროში მოღვაწეობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება:
 • შესრულებული მსგავსი პროექტები, არანკლებ 2 

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს ნებისმიერი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი.

 • შემოთავაზებული პროდუქცია უნდა იყოს მოთხოვნილის იდენტური;
 • გამარჯვებულმა კომპანიამ ერთი კვირის ვადაში უნდა წარადგინოს
 •  ერთი ან რამდენიმე პოზიციის ნიმუში
 • ნიმუშების წარდგენა უნდა მოხდეს მონაწილის ხარჯებით.
 • ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს მომწოდებელი კომპანია დამკვეთის მიერ მითითებულ მისამართზე.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნასwww.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 3 აპრილი
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში

საკონტაქტო ინფორმაცია:

გიორგი ლომთაძე
579 15 67 96
glomtadze@bog.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები
 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
 • 44200000 სტრუქტურული მასალები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  22 მარტი 2024 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა