ჩაბარების ვადა:

15 აპრილი 2024, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T21708 - ტენდერი შენობა-ნაგებობის ელექტროობისა და სუსტი დენების მოწყობაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ტიფლის სითი აცხადებს ტენდერს შენობა-ნაგებობის ელექტროობისა და სუსტი დენების მოწყობაზე. ( #03/04-S-Tiflis/Electricity-24 )

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინეთ:

  • კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
  • ფასების ცხრილის შევსებული ფორმა; (დანართი N1)
  • ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოთხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის რაოდენობაზე.
  • კომპანიის გამოცდილების არსებობის დადასტურება ანალოგიურ სამუშაოებზე (არანაკლებ 1 წელი);

ობიექტის მდებარეობა:  ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი #37ბ

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

  • ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
  • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

სამუშაოების ხანგრძლივობა:

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე

აუცილებელი პირობები:

  • შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - საქართველო, ქ.თბილისი, 0160, კ. გამსახურდიას გამზ. #34, / ალ. ყაზბეგის გამზ. #2.
  • კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება - „შენობა-ნაგებობის ელექტროობისა და სუსტი დენების მოწყობა“  ნომერი #03/04-S-Tiflis/Electricity -24
  • პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია. კონვერტზე ასევე მიუთითეთ ადრესატი: ავთანდილ მანჯავიძე, ტელ: 595711272

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა:  15 აპრილი 2024 წლის, 17:00 სთ;

შეთავაზების ვალუტა: ლარი (საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა დამატებითი ღირებულების გადასახადის ჩათვლით)

ტექნიკურ საკითხებზე კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ:

შალვა მჭედლიძე
ტელ: 577 59 59 38

არქიტექტურულ (სამუშაო ფაილები) და საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი:

გიორგი ძიძიკაშვილი
ტელ: 555 19 21 25

ტენდერის კატეგორია:

  • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები