ჩაბარების ვადა:

28 მაისი 2024, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T22239 - ტენდერი საოფისე ავეჯის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

ჰუმანიტარული,არასამთავრობო ორგანიზაცია ლტოლვილთა დანიის საბჭოს საქართველოს წარმომადგენლობა (ლდს) იწვევს დაინტერესებულ, რეგისტრირებულ კომპანიებს  საოფისე ავეჯის შესყიდვის ტენდერზე. დეტალური ინფორმაცია მოთხოვნილ შესყიდვაზე გთხოვთ იხილეთ RFP# Invitation to bid PR_00294000 დოკუმენტში.

ინფორმაცია გამოცხადებულ ტენდერზე:

 • მოთხოვნის ნომერი: #PR_PR_00294000
 • ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 15.05.2024
 • წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 28.05.2024
 • ტენდერის დახურვის დრო: 18:00

შემოთავზების წარდგენისას გთხოვთ ასევე თანდაურთოთ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია:

 • დანართი B-Tender and Contract Award Acknowledge Certificate - ხელმოწერილი და ბეჭედასმული.
 • დანართი A.1 ტექნიკური ბიდი: მოგვაწოდეთ შემოთავაზებულიპროდუქტის დეტალური მონაცემები(  იხემძღვანელედ ტენდერის დოკუმენტაციაში თანდართული ნახაზების მიხედვით) ხელმოწერილიდა ბეჭედდასმული;
 • დანართიA.2 ფინანსური ბიდი: შემოთავაზებული პროდუქტისერთეული და ჯამური ფასი დღგ-სგარეშე. მიუთითეთ მითითებულ ლოკაციებზე მიწოდების ღირებულება ხელმოწერილი და ბეჭედით დადასტურებული
 • მომწოდებლის ქცევის კოდექსი - ხელმოწერილი.
 • მომწოდებლის რეგისტრაციის ფორმა - შევსებული და ხელმოწერილი.იმ შემთხვევაში თუ DRC თან არ გქონდათ თანამშრომლობის გამოცდილება 2023-2024 წლებში
 • ხელშეკრულების ზოგადი პირობები - გაეცანით.
 • განახლებული ამონაწერი საჯარორეესტრიდან -NAPRN

ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: rfq.geo.tbs@drc.ngo არაუგვიანეს 28 მაისი 2024 და თემის ველში მიუთითეთ შემოთავაზების ნომერი RFP No#PR_PR_00294000 და კომპანიის დასახელება. დოკუმენტების არასრული ჩამონათვალის წარმოდგენისას შემოთავაზება არ განიხილება.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიმართოთ შესყიდვებზე პასუხისმგებელ პირს, შემდეგი ელ-ფოსტისმისამართზე: ekaterine.basaria@drc.ngo

ტენდერის კატეგორია:

 • 39100000 ავეჯი