ჩაბარების ვადა:

20 მაისი 2024, 18:30

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T22244 - ტენდერი გაზაფხულის ქუჩის ოფისის სახანძრო სისტემის მოწოდება-მონტაჟზე

გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია: ტენდერის დასრულების ვადად განისაზღვრა 20 მაისი, 18:30 საათი.

ტენდერის აღწერილობა:

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს გაზაფხულის ქუჩა 18-ის ოფისსში სახანძრო სისტემის მოწოდება-მონტაჟზე. იხ. პროექტი - დანართი 4, დანართი 3

შესრულების ვადები - 10 დღე შიდა სამუშაოები (მილების გაყვანა და ჰიდრანტების მონტაჟი), 10 დღე ტუმბოს და წყლის ავზის გამართვა.

პრეტედენტის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ფასების ცხრილი - დანართი 1
 • საბანკო რეკვიზიტები დანართი 2
 • გამოცდილების დამადსტურებელი დოკუმენტაცია (ხელშეკრულებები/მიღება-ჩაბარებები, სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი) 

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაცია აკმაყოფილბდეს შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს: 

 • შესაბამის სფეროში მოღვაწეობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება
 • შესრულებული მსგავსი პროექტები, არანკლებ 2

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს ნებისმიერი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: tenders.ge;
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნასwww.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 20 მაისი, 18:30 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

საკონტაქტო პირი:

გიორგი ლომთაძე
ტელ: 579 15 67 96
ელ.ფოსტა: glomtadze@bog.ge 

ტენდერის კატეგორია:

 • 35100000 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  16 მაისი 2024 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა