ჩაბარების ვადა:

20 მაისი 2024, 17:00

სტატუსი:

გამარჯვებული

E
ელ. ტენდერი
T22255 - ტენდერი სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს ტენდერს სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე

ანგარიშსწორების პირობები:

 • სატენდერო წინადადებაში შესყიდვის ობიექტის ღირებულება გამოსახული უნდა იყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.
 • ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.
 • შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი-რუსთავის გზატკეცილი 22ა
 • სარემონტო სამუშაოების ჩაბარების ვადა: 2024 წლის 31 ივლისი

 პრედენტენტების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ფასების ცხრილი
 • ინფორმაცია კომპანიის შესახებ, (წარმოდგენილი ფორმის შევსება)
 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან
 • უნდა ჰქონდეს სარემონტო სამუშაოების განხორციელების მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება
 • მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, პრეტენდენტის წინადადება არ განიხილება

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 20 მაისი, 17:00 საათი
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო პირი:
ნინო ლილუაშვილი
n.liluashvili@gipa.ge
ტელ: 579-44-41-47

მამუკა დიდმანიძე
m.didmanidze@gipa.ge

ტელ: 595-17-55-00

ტენდერის კატეგორია:

 • 50800000 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  17 მაისი 2024 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა