ჩაბარების ვადა:

12 ივნისი 2024, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T22484 - ტენდერი თანამშრომელთა მკურნალობის უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვაზე სანატორიუმ-კურორტზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "ბათუმის საზღვაო ნავსადგური"  აცხადებს ტენდერს თანამშრომელთა მკურნალობის უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვაზე სანატორიუმ-კურორტზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას.
კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს 12.06.2024 12.00 საათამდე.
მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს.

ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
AbashidzeN@batumiport.com

ტენდერის კატეგორია:

  • 55200000 ბუნების წიაღში დასვენება და სხვა ადგილები დაბინავებისთვის, სასტუმროების გარდა
  • 92300000 გასართობი მომსახურებები
  • 98300000 სხვადასხვა მომსახურება