ჩაბარების ვადა:

28 ივნისი 2024, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T22674 - ტენდერი შპს „ვარციხე 2005“-ის კუთვნილი ჰესი I-ის  #1 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური შეკეთებისათვის საქარხნო სამუშაოების წარმოებაზე

შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ვარციხე 2005“ – (ვარციხის ჰიდროელექტროსადგური) აცხადებს ტენდერს: შპსვარციხე 2005“-ის კუთვნილი ჰესი I-ის  #1 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური შეკეთებისათვის საქარხნო სამუშაოების  წარმოებაზე.

 მომსახურების დეტალები გთხოვთ იხილოთ დანართში (ტექნიკურ დავალებაში).  

 საკონკურსო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

 • კომპანიის დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია, საბანკო რეკვიზიტები;
 • სახელმწოფო და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობის ასლი (ქართული კომპანიებისთვის);
 • ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების განხორციელების შესახებ;
 • ფასთა ცხრილი, საქართველოში მოქმედი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, მათ შორის დღგ.
 • ანგარიშსწორების პირობები.

 წარმოდგენილ წინადადებაში, გთხოვთ, მიუთითოთ ტენდერის ნომერი და დასახელება:

 შპსვარციხე 2005“-ის კუთვნილი ჰესი I-ის #1 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური შეკეთებისათვის საქარხნო  სამუშაოების  წარმოება.

შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოგზავნილი იქნას საწარმოს ელექტრონულ მისამართზე: chancellery@vhpp.ge

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024  წლის 28 ივნისი, 18:00 სთ.
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

საკონტაქტო პირები:

ალექსანდრე ყაველაშვილი
577 555 420
a.kavelashvili@vhpp.ge

გიორგი ზალიკიანი
577 555 467
g.zalikiani@vhpp.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 09300000 ელექტროენერგია, გათბობა, მზისა და ბირთვული ენერგია
 • 31700000 ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები
 • 50800000 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  11 ივნისი 2024 დრო 10:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა