ჩაბარების ვადა:

14 ივნისი 2024, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T22681 - ტენდერი ნავმისადგომებზე გემებისთვის სასმელი წყლის მიწოდების სისტემის მოწყობის სამუშაოების ჩატარებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ბათუმის საზღვაო პორტი აცხადებს ტენდერს ნავმისადგომებზე გემებისთვის სასმელი წყლის მიწოდების სისტემის მოწყობის სამუშაოების ჩატარებაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას.
კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს 1
4.06.2024 12.00 საათამდე.
მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს.

ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
AbashidzeN@batumiport.com

ტენდერის კატეგორია:

  • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები