ჩაბარების ვადა:

14 ივნისი 2024, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T22685 - ტენდერი № 7,8,9 მისადგომებზე და №9 ნავმისადგომის ზურგში ამზიწქვეშა ხაზის პარამეტრების განსაზღვრაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ბათუმის საზღვაო პორტი აცხადებს ტენდერს № 7,8,9 მისადგომებზე და №9 ნავმისადგომის ზურგში ამზიწქვეშა ხაზის პარამეტრების განსაზღვრაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას.
კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს 1
4.06.2024 12.00 საათამდე.
მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს.

ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
AbashidzeN@batumiport.com

ტენდერის კატეგორია:

  • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები
  • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები