ჩაბარების ვადა:

24 ივლისი 2024, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T23051 - ტენდერი სპილენძის ჭაღების (სანათების) დამზადებასა და მონტაჟზე

შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "იდეა მელიქიშვილი" აცხადებს ტენდერს სპილენძის ჭაღების (სანათების) დამზადებასა და მონტაჟზე.

 • ჭაღები უნდა დამზადდეს დანართით წარმოდგენილი ვიზუალებისა და ნახაზის შესაბამისად, ინდივიდუალურად, დამკვეთთან შეთანხმებით. 
 • საჭიროა პრეტენდენტს ჰქონდეს მსგავსი სამუშაოს გამოცდილება;
 • ჭაღებში გამოყენებული უნდა იყოს LED ტიპის სანათები; ფერი - ნეიტრალური.
 • პრეტენდენტმა კომერციული წინადადება უნდა წარმოადგინოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
 • ხარჯთაღრიცხვა უნდა შეივსოს დანართით წარმოდგენილი ვიზუალების ინდივიდუალური კოდების შესაბამისად;
 • სანათების რაოდენობა შეადგენს 46 ერთეულს. რაოდენობა შესაბამისი კოდების მიხედვით მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში.

ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნიილი თანხის ოდენობაზე.

სამუშაოების დაწყების რიცხვი: 5.08.2024
სამუშაოების დასრულების რიცხვი 15.12.2024

ვადები შესაძლოა დაკორექტირდეს მხარეებს შორის შეთანხმების საფუძველზე.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 24 ივლისი, 18:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

შეკითხვების შემთხვევაში, დამკვეთის წარმომადგენელი იქნება:

სალომე რუსიძე
ტელ. 574 79 89 89
 

ტენდერის კატეგორია:

 • 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  11 ივლისი 2024 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა