ჩაბარების ვადა:

15 ივლისი 2024, 09:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
P
ფასების ცხრილი
T23069 - IT მოწყობილობების შესყიდვაზე

გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია: ტენდერის დასრულების ვადად განისაზღვრა 15 ივლისი, 09:00 საათი.

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ,,შავი ზღვის ტერმინალი“ აცხადებს ტენდერს IT მოწყობილობების შესყიდვაზე.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული ინვოისი:

 • კომპანიის ან/და ფიზიკური პირის სრული დასახელება, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი;
 • პროდუქტის დეტალური დასახელება და მოწოდების ვადები;
 • ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ლარში, დღგ-ს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქციის ადგილზე მოწოდება (DAP ხობი,სოფ,ყულევი);
 • გადახდის პირობა: მოწოდების შემდეგ 100%

დამატებითი დოკუმენტაცია:

 • პროდუქციის ხარისხის სერთიფიკატი და ტექნიკური მონაცემები;
 • შემოსავლების სამსახურიდან გაცემული შედარების აქტი, რომელშიც არ უნდა ისახებოდეს ტენდერში მონაწილე კომპანიის დავალიანება.
 • ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია-ღირებულება და ხარისხი;
 • ტენდერის ძირითადი დროს გასვლის შემდეგ, კომპანიამ შესაძლოა დამატებითი დრო მისცეს მონაწილე კომპანიებს, რომ მათ მიერ მოხდეს შემოთავაზებების გადახედვა/ გაუმჯობესება

იხილეთ ფასების ცხრილი.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 15 ივლისი, 09:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;


ტენდერის კატეგორია:

 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  10 ივლისი 2024 დრო 18:09
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა