ჩაბარების ვადა:

27 მაისი 2014, 15:00

სტატუსი:

დასრულებული

T85 - ტენდერი ბუნებრივი გაზის სიმკვრივის მზომის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია" (www.ggtc.ge) აცხადებს ტენდერს ბუნებრივი გაზის სიმკვრივის მზომის (საქონელი) შესასყიდად.

შესასყიდი (მისაწოდებელი) საქონლის სახეობა, რაოდენობა, მიწოდების ადგილი და ფორმა, ან გასაწევი მომსახურების სახეობა და გაწევის ადგილი, აგრეთვე სხვა მონაცემები, იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.

მონაწილეობის მიღება:

განცხადების შემოტანის ბოლო ვადა 2014 წლის 27 მაისი, 15:00 საათი.


დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ