ჩაბარების ვადა:

5 ივნისი 2014, 13:00

სტატუსი:

დასრულებული

T111 - ტენდერი კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს "კახეთის ენერგოდისტრიბუცია" აცხადებს კონკურსს კომპანიებს შორის კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვაზე (ტექნიკური მახასიათებლები გთხოვთ, იხ. თანდართულ ფაილში).

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებულ ყველა დაინტერესებულ პირს, მათ შორის, კომპანიებს, ინდ. მეწარმეებს და ფიზიკურ პირებს.

საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ცნობებსა და ინფორმაციას:

  • ფასები საკონკურსო მოთხოვნის შესაბამისად წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ის გადასახადის ჩათვლით
  • მოწოდების ვადა
  • საგარანტიო ვადა
  • ანგარიშსწორების პირობები
  • ორგანიზაციის/კომპანიის სრული დასახელება, საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი, მისამართი და ტელეფონი
  • საბანკო რეკვიზიტები
  • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან
  • რეკომენდატორი კომპანიების ჩამონათვალი და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია
ტენდერის ჩაბარების პირობები:

აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოთ დალუქული პაკეტით 9:00-დან 18:00 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა, შემდეგ მისამართზე: ქ. თელავი, 2200, ალაზნის გამზ. 93, სს "კახეთის ენერგოდისტრიბუციის" სათავო ოფისი ან გადმოაგზავნოთ ელ. მისამართზე: n.megrelishvili@ked.ge

საბუთების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2014 წლის 5 ივნისი, 13:00 საათი. დაგვიანებული დოკუმენტები არ მიიღება.

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ