ჩაბარების ვადა:

15 ივლისი 2014, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T149 - კონკურსი ტრეინინგის ჩატარებაზე

კონკურსის აღწერილობა:

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით შპს. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) საქმიანობას ეწევა გერმანია-საქართველოს განვითარების თანამშრომლობის სფეროში.

პროექტის დასახელება:
GIZ – კერძო სექტორის განვითარება საქართველოში
პროექტის ნომერი: 13.2144.7-004.00


დაგეგმილი გვაქვს შევისყიდოთ საქმიანობა/მომსახურება დანართი 1 - ის შესაბამისად. გთხოვთ იხილოთ თანდართული დოკუმენტები.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ა.წ. 01.05 დან გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების წარმომადგენლობა საქართველოში შემოსავლების სამსახურის ცნობა ნომერი 652 ის საფუძველზე სარგებლობს დღგ/სგან გათავისუფლებით ჩათვლის უფლებით და შესაბამისად წარმოდგენილი ფასები არ უნდა შეიცავდეს დღგ-ს თანხას

მონაწილეობის მიღება:

ინტერესის შემთხვევაში გთხოვთ 15.07.2014 -ის 12:00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება ამობეჭდილი სახით, 2 სხვადასხვა კონვერტში. 1 კონვერტში საფასო შემოთავაზება, ხოლო 2-ში შინაარსობრივი შემოთავაზება.

გთხოვთ შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება.

გთხოვთ კონვერტზე მიუთითოთ შემდეგი:

- სახელი, გვარი; ორგანიზაციის დასახელება
- საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, საკონტაქტო პირი)
- ტენდერის დასახელება - Assessment Grid Anaklia
- წარწერა “კონფიდენციალურია”
- გთხოვთ მოაწეროთ ხელი დალუქვის ადგილზე.

გთხოვთ შემოთავაზება დაიტანოთ თქვენი ორგანიზაციის ლოგოიან თავფურცელზე, დასვათ ბეჭედი და ხელმოწერა.

აგრეთვე მიუთითოთ შემდეგი მისამართი:

GIZ-ის რეგიონალურ ბიუროს სამხრეთ კავკასიაში

ბატონ გიორგი ქურდაძეს
გრიბოედოვის ქ. 31
0103 თბილისი

მიუთითეთ ჩვენი ნიშანი 13.2144.7-004.00
და აგრეთვე ნომერი 83177469

და დანომრეთ კონვერტები (I - საფასო შემოთავაზება; II - შინაარსობრივი შემოთავაზება).

საპროცესო საკითხებთან დაკავშირებული შეკითხვების შემთხვევაში მიმართეთ – შემოთავაზებების ჩაბარებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა:

ქალბატონ ეთერ კონჯარიას
ტელ. ნომერი 995 32 2 201802
Eteri.konjaria@giz.de

შინაარსობრივ საკითხებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიმართოთ ბატონ დავით ოქროპირიძეს
995 32 2 201833
david.okropiridze@giz.de

შეგახსენებთ, რომ წესების დარღვევის შემთხვევაში თქვენი შემოთავაზება არ იქნება განხილული.

შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დამთავრდება 21.07.2014 -სთვის.

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ