ჩაბარების ვადა:

23 იანვარი 2015, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T299 - ტენდერი მასალების ერთჯერადად შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს მასალების ერთჯერადად შესყიდვაზე.

  • შესასყიდი საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია დანართში N. 1
  • ტენდერის შედეგად გამოვლენილ გამარჯვებულ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი მოცემულია დანართში N. 2
  • საქონლის მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, ვაჟა–ფშაველას #27ბ, შპს „ავერსის კლინიკა“
  • დაინტერესებულმა კანდიდატმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია


- ფასი წარმოდგენილ უნდა იქნას წინამდებარე განცხადებაზე დართულ ექსელის ფაილში (დანართი #1)

- მისაწოდებელი საქონლის ღირებულება (ღირებულება მითითებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გთვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით ეროვნულ ვალუტაში), რომელშიც ასევე გათვალისწინებულ უნდა იქნას მიწოდების ადგილამდე ტრანსპორტირების ღირებულებაც;

- თქვენი შეთავაზება შესაძლებელია წარმოადგინოთ ერთ ან რამოდენიმე (რაოდენობა შეზღუდული არ არის) წინადადებაზე

- აუცილებელია, რომ ექსელის ფაილში მითითებული რაოდენობა, მწარმოებელი და კოდები ემთხვეოდეს თქვენს შემოთავაზებას

- ფასები უნდა ჩაიწეროს დანართში #1, სვეტში – ერთეულის ფასი.

- ღირებულების გადახდის პირობა

- მიწოდების ვადა

სატენდერო კომისიის მიერ სატენდერო წინადადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის შეფასების კრიტერიუმები პრიორიტეტულობის მიხედვით არის შემდეგი:

  • ღირებულება
  • მიწოდების ვადა
  • ანგარიშსწორების პირობა


სატენდერო განცხადებით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა შეიძლება გახდეს პრეტენდენტის ტენდერიდან დისკვალიფიკაციის საფუძველი.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

თქვენი წინადადება უნდა იყოს წარმოდგენილი 2015 წ. 23 იანვრამდე ელექტრონული სახით მეილზე: nato.tsilosani@aversi.ge

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს:

ნატო წილოსანი
„ავერსის კლინიკა“-ს სამედიცინო ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სამსახური
ტელ: 599 51 02 02
ელ.ფოსტა: nato.tsilosani@aversi.ge

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

Easy Procurement