ჩაბარების ვადა:

3 ივნისი 2022, 15:00

სტატუსი:

გაფორმებული

E
ელ. ტენდერი
T13305 - ტენდერი ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯია“ ს/კ 205130464 აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვაზე.

შესყიდვის ობიექტი:

პროდუქტი რაოდენობა 
ავტომობილი - ფურგუნი (გარანტირებული) 6
ავტომობილი - ფურგუნი (სავარაუდო) 2

 

მახასიათებლები:

ძირითადი მოთხოვნები:
ძარის ტიპი ფურგუნი, უკან დახურული, შუშების გარეშე.
(გადაღობვა სამგზავრო და სატვირთო არეს შორის)
ძრავი 1.3 მ3 ან მეტი, (დიზელი) 1.3-2 მ3 (ბენზინი)
საწვავის ტიპი სასურველია დიზელი
გადაცემათა კოლოფი

მექანიკური

ტვირთამწეობა 500 კგ-დან ზევით
კარის განლაგება უკან
ფერი თეთრი (სასურველია)
გაბარიტები სიგრძე არაუმეტეს 4.5 მ.
საჭის მდებარეობა მარცხენა
   
დამატებითი მოთხოვნები:
კონდიციონერი სავალდებულოა
ცენტრალური საკეტი სავალდებულოა
სალონის ფეხსაგები ხალიჩა (რეზინა) 1 კომპლექტი
წინა და უკანა პარკინგ სენსორები სავალდებულოა
უკანა ხედვის კამერა მონიტორით სავალდებულოა
გარანტია: 5 წელი ულიმიტო ან 150000 კმ. 

 

ავტომობილის საგარანტიო პერიოდიში საჭირო სათადარიგო ნაწილების ფასთა ცხრილი: 

 • გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილებში.

შენიშვნები:

 • მომსახურების მიღება საგარანტიო ნაწილებზე შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში.

სატენდერო პირობები:

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები):

 • დანართი N1- კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2- ფასების ცხრილი
 • ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ევროში დღგ-ს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქციის ადგილზე მოწოდება;
 • დანართი N3- განხორციელებული პროექტების და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი;

ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია-ღირებულება და ხარისხი;

განფასებაში შეცდომის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ფასს;

სატენდერო შემოთავაზებაში და ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასთა ცდომილების (სხვაობის) შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასს;

გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს უკეთეს ფასს და დააკმაყოფილებს სატენდერო ტექნიკურ მოთხოვნებს;

ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია ავანსად გასაცემი თანხის ოდენობით, ასევე შემოსავლების სამსახურიდან გაცემული შედარების აქტი, რომელშიც არ უნდა ისახებოდეს დავალიანება.

მომწოდებლის მხრიდან შესაძლებელია მოხდეს დასაბუთებული პრეტენზიის წარდგენა 3 დღის ვადაში. ვადის ათვლა ხორციელდება მომწოდებლისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების დღიდან, რომელსაც შეეხება პრეტენზია.

დამკვეთის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, რაზეც აუცილებლად ინფორმირებული იქნება ყველა მონაწილე; ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ტენდერი სცნოს ანულირებულად თუ ტენდერში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ერთი კომპანია;

სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს შორის გათვალისწინებულ იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 3 ივნისი, 15:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ევრო;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

ტენდერის მსვლელობის დროს ტექნიკურ და ტენდერის პროცესთან დაკავშირებით კითხვებზე დაუკავშირდით:
ლელა ტყეშელაშვილი 
მობ: +995 599 27 87 97;
ელ.ფოსტა: ltkeshelashvili@ddg.ge 

ტენდერის კატეგორია:

 • 34100000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  25 მაისი 2022 დრო 18:09
 • შეთავაზების ვალუტა: EUR
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა