ჩაბარების ვადა:

30 იანვარი 2023, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T16041 - ტენდერი #11 ნავმისადგომის კაპიტალურ რემონტზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“ აცხადებს ტენდერს ნავმისადგომის კაპიტალურ რემონტზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა ხდება სატენდერო დოკუმენტაციაში (იხ. თანდართული ფაილები) მითითებული ფორმების და მოთხოვნების მიხედვით.

ინფორმაციის არა სრული მოცულობით წარდგენის ან  არა სწორად გაფორმების შემთხვევაში, კომერციული წინადადება არ განიხილება.

კომერციული წინადადებების წარდგენის ვადაა არაუგვიანეს 30.01.2023 12:00 საათისა. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ კომერციული წინადადებები არ მიიღება.

ტენდერის კატეგორია:

  • 50800000 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება
  • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
  • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
  • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები