ჩაბარების ვადა:

6 აპრილი 2023, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T16597 - ტენდერი არსებული აკუმულატორების დემონტაჟზე და ახალი აკუმულატორების მონტაჟზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპსსაქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაციააცხადებს ტენდერს არსებული აკუმულატორების დემონტაჟზე და ახალი აკუმულატორების მონტაჟზე 17/03-GIEC-S/Battery-23.

სამუშაოს დასახელება: თბო სადგურში არსებული 220 ვ-ის აკუმულატორების დემონტაჟი და ახალი აკუმულატორების მონტაჟი მომწოდებლის მასალით. 

სააკუმულატორო ბანკების რაოდენობა:  130 ცალი

სააკუმულატორო ბანკების ტიპი: 8OPZV 800

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

 • ახალი აკუმულატორების სააკუმულატორო სათავსოში გადატანა, დაკომპლექტება (კლემნიკები; ჭანჭიკები; პერემიჩკები).
 • ძველ აკუმულატორებზე პერემიჩკების; კლემნიკების ჩახსნა (ძაბვის მოხსნით).
 • ძველი აკუმულატორის ბანკების გატანა სააკუმულატორო სათავსოდან.
 • სააკუმულატორო სათავსოს მოწესრიგება: კედლების შეღებვა, აკუმულატორების სადგამი ბალკების გასუფთავება (კოროზიისგან) შეღებვა და  იატაკის გაწმენდა - გასუფთავება.
 • სააკუმულატორო სათავსოში იზოლატორების და სალტეების მიმდინარე შეკეთება (დაზიანებული იზოლატორების შეცვლა ახლით).
 • ახალი აკუმულატორების შეტანა, ბალკებზე დალაგება და მიერთება - მონტაჟი.
 • ახალი აკუმულატორების მარკირება - და დანომრვა
 • აკუმულატორების ვარჯიში (დამუხტვა - განმუხტვა) ნორმატიული დოკუმენტაციის შესაბამისად.
 • აკუმულატორების ტესტირება (მაქსიმალური ტვირთის ქვეშ მუშაობა); აღმოჩენილი დეფექტების გასწორება.
 • აკუმულატორების შეყვანა ექსპლუატაციაში.

სამუშაოს შესრულების ადგილი: გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის #2. 

სამუშაოს შესრულების პერიოდი2023 წლის 1 – 20 ივნისი

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

შენიშვნადასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.

წინადადება უნდა მოიცავდეს:

 • ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
 • ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ;
 • ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების შესრულების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);
 • პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.

შენიშვნაავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

წინადადების წარდგენის წესი:

 • წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 6 აპრილი, 17:00 საათი
 • დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. 
 • კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. 
 • კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი 17/03-GIEC-S/Battery-23
 • წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:
ლევან წიკლაური
ელ-ფოსტა: Ltsiklauri@gig.ge
საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:
კახა უნგიაძე
საკონტაქტო ნომერი: 599 503 735

ტენდერის კატეგორია:

 • 31400000 აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები
 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები