ჩაბარების ვადა:

28 ნოემბერი 2023, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T19924 - ტენდერი POSM შესყიდვაზე - ტექსტილი

ტენდერის აღწერილობა:

ს.ს. ლომისი/ლუდსახარში ნატახტარი აცხადებს ტენდერს:

 • ნომრით #- EF-GE/693
 • დანიშნულება: POSM შესყიდვა - ტექსტილი

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ:

 • ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა შესასყიდი საქონლის აღწერილობით და რაოდენობით;
 • ნიმუშები.

დაინტერესებულმა პირებმა ქვემოთ მითითებულ ელ ფოსტაზე უნდა წარადგინონ:

 • შევსებული და ხელმოწერილი ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.

ტენდერის პირობები:

 • სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული ნიმუშები, ფერები და ლოგოები არის პირობითი და შესაძლოა შეიცვალოს ეფეს საქართველოს ბრენდების შესაბამისად.
 • მომწოდებელი არ არის ვალდებული შეთავაზება გააკეთოს სატენდერო დოკუმენტაციაში ჩამოთვლილ ყველა პოზიციაზე.
 • მომწოდებელი ვალდებულია წარადგინოს ნიმუში ყველა შემოთავაზებულ პოზიციაზე.
 • ნიმუშის მოწოდება უნდა მოხდეს შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუმეტეს 7 კალენდარული დღის განმავლობაში, შემსყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე: სოფელი ნატახტარი, ლუდსახარში ნატახტარი 10:00 დან 18:00 მდე.
 • სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემული ტექნიკური მახასიათებელები არის ძირითადი, თუმცა გათვალისწინებული იქნება მომწოდებლის იდეები და შეთავაზებები.
 • ნიმუშის ვიზუალის შეთანხმება მოხდება მხარეებს შორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, სადაც გათვალისწინებული იქნება მომწოდებლის იდეები და შეთავაზებები.
 • შემსყიდველი გადაწყვეტილებას იღებს ფასის და ნიმუშის გათვალისწინებით.
 • სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის გათვალისწინებით.
 • სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემული რაოდენობები არის სავარაუდო, რომელთა შეკვეთა განხორციელდება წლის განმავლობაში, პერიოდულად.
 • მოწოდების ვადები განისაზრვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, შეკვვეთის შესაბამისად. თუმცა აღნიშნული ვადები უნდა იყოს გონივრული.
 • გამარჯვებული მომწოდებელი ვალდებულია შეინარჩუნოს ტენდერში შემოთავაზებული ფასები წლის განმავლობაში.
 • გამარჯვებულ მომწოდებელთან გაფორმდება ხელშეკრულება, სატენდერო პირობების შესაბამისად.
 • სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში და ანგარიშსწორების ვალუტას ასევე წარმოადგენს ლარი.
 • ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტობრივად მიღებული საქონლის მიღებიდან 45 კალენდარული დღის ვადაში.

მცხეთის რაიონი სოფ. ნატახტარი. "ლუდსახარში ნატახტარი"

შემოთავაზების მიღება იწყება 21.11.2022 -  09:00.
შემოთავაზების მიღება მთავრდება 28.11. 2022 - 18:00.

შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება სააპლიკაციო ფორმაში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:
სალომე ძმანაშვილი
ელ. ფოსტა:  salome.dzmanashvili@ge.anadoluefes.com tenders@ge.anadoluefes.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 19400000 ტექსტილის ნართი და ძაფი
 • 22400000 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები
 • 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები