ჩაბარების ვადა:

12 აპრილი 2024, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T21693 - ტენდერი 4-5 ნავმისადგომზე და საბორნე გადასასვლელზე ელექტროქიმიური დაცვის მონტაჟის სამუშო პროექტის შემუშავებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“ აცხადებს ტენდერს 4-5 ნავმისადგომზე და საბორნე გადასასვლელზე ელექტროქიმიური დაცვის მონტაჟის სამუშაო პროექტის შემუშავებაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას.კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს 12.04.2024 12.00 საათამდე. მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს.

ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
AbashidzeN@batumiport.com

ტენდერის კატეგორია:

  • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები