ჩაბარების ვადა:

26 ივლისი 2021, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T10208 - ტენდერი სამეურნეო საქონლის მომწოდებლის შერჩევაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ტერაბანკი“ აცხადებს ტენდერს სამეურნეო საქონლის მომწოდებლის შერჩევაზე.

სატენდერო დოკუმენტების განხილვის შედეგად შეირჩევა საუკეთესო ფასის და მომსახურების პირობების მქონე ერთი კვალიფიციური კომპანია, რომელთანაც გაფორმდება ერთწლიანი გენერალური მომსახურების ხელშეკრულება.

სამეურნეო საქონლის  ჩამონათვალი, აღწერილობა  და ფილიალების ჩამონათვალი მოცემულია თანდართულ ფაილად (დანართი #1).

ტენდერში მონაწილე კომპანიები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

 • შესაბამის სფეროში სამუშაო გამოცდილება არანაკლებ 3 წელი;

სატენდერო განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • შევსებული ფასთა ცხრილი, როგორც ერთეულის ასევე ჯამური საპროგნოზო რაოდენობის გათვალისწინებით. (შევსებული დანათი N1 თანდართული ფაილის შესაბამისად) ასევე (ჩაწერილი CD-ზე ან Flash ბარათზე) , ფასები უნდა მოიცავდეს დღგ-ს და ტრანსპორტირებას (ფილიალებში და სერვის ცენტრებში ადგილზე მიტანას);
 • კომპანიის კორპორატიული კლიენტების ჩამონათვალი
 • მინიმუმ სამი სარეკომენდაციო წერილი (ორიგინალი, ბოლო 6 თვის გაცემული);
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • ცნობა საგადასახადო ორგანადან დავალიანების არქონის შესახებ;
 • შეთანხმება კონფედენციალურობაზე, შევსებული (იხ. თანდართული ფაილი);
 • საბანკო ამონაწერს ან ცნობას საბანკო ანგარიშებზე ბრუნვის შესახებ ბოლო (6 თვის)

აუცილებელი პირობა:

 • მომსახურე კომპანიასთან ანგარიშწორება განხორციელდება მხოლოდ სს „ტერაბანკ“-ში გახსნილი საბანკო ანგარიშის საშუალებით.
 • სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს სს „ტერაბანკი“-ს კანცელარიაში: მისამართი: თბილისი, წმ ქეთევან დედოფლის გამზ.#3.

 კონვერტზე მითითებული უნდა იყოს შემდეგი მონაცემები:

 • კომპანიის დასახელება;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (საკონტაქტო პირი, მობ.ნომერი/ტელეფონი, ელ-ფოსტა; მისამართი);
 • ტენდერის დასახელება – „ტენდერი სამეურნეო საქონლის მომწოდებლის  შერჩევაზე“
 • ხელმოწერა და კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე;

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 26 ივლისი (18:00 სთ-მდე).

ტექნიკურ საკითხთან დაკავშირებით დაუკავშირდით ბექა გოგორიშვილს,
ელ. ფოსტის შემდეგ მისამართზე: beka.gogorishvili@terabank.ge
ტელეფონზე 255 00 00 /  (შიდა 3233)
მობ: 595 14 99 22

სხვა ტენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე დაუკავშირდით ირაკლი მიქაძეს,
ფოსტის შემდეგ მისამართზე: Irakli.mikadze@terabank.ge
ტელეფონზე 255 00 00 /  (შიდა 2005).
მობ:595 60 01 04

შენიშვნა: ბანკი იტოვებს უფლებას არ განიხილოს შემოსული წინადადება, რომელშიც არასრულად იქნება წარმოდგენილი მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.

ტენდერის კატეგორია:

 • 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია
 • 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები