ჩაბარების ვადა:

23 ივლისი 2021, 13:00

სტატუსი:

დასრულებული

T10214 - ტენდერი ავტო მანქანის უკონტაქტო რეცხვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კოორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს ა/მ რეცხვის შესყიდვაზე.

მოთხოვნები:
ავტო მანქანის უკონტაქტო რეცხვა ერთ თვეში:

მანქანის ტიპი:

 • ჯიპი - 100 ერთეული;
 • სედანი - 30 ერთეული.

დამატებითი მოთხოვნები:

 • სამრეცხაოების სასურველი ადგილმდებარეობა - ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი
 • სამუშაო დღის რეჟიმი - სასურველია 24/7

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში დღგ-ს ჩათვლით;
 • ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ; 
 • ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ; 
 • რეკომენდაცია;
 • პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები (საბანკო რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან);

წინადადების წარდგენის წესი:

 • წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 23 ივლისი, 13:00 საათი.
 • დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი;
 • წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18, ან მოგვაწოდოთ ელექრონულად.

საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:
თამაზი ყვავილაშვილი
ელ.ფოსტა: tkvavilashvili@gig.ge
საკონტაქტო ნომერი: 595 33 44 95

ტენდერის კატეგორია:

 • 98300000 სხვადასხვა მომსახურება
 • 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები