ჩაბარების ვადა:

2 აგვისტო 2021, 12:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T10223 - ტენდერი შპს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის #3 ნავმისადგომის საინჟინრო კვლევისა და პასპორტიზაციის სამუშაოების შესრულებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "ბათუმის საზღვაო ნავსადგური" აცხადებს ტენდერს შპს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის #3 ნავმისადგომის საინჟინრო კვლევისა და პასპორტიზაციის სამუშაოების შესრულებაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს  ქუჩა #15.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა ხდება სატენდერო დოკუმენტაციაში (იხ. თანდართული ფაილები) მითითებული ფორმების და მოთხოვნების მიხედვით.

ინფორმაციის არა სრული მოცულობით წარდგენის ან  არა სწორად გაფორმების შემთხვევაში, კომერციული წინადადება არ განიხილება.

კომერციული წინადადებების წარდგენის ვადაა არაუგვიანეს 02.08.2021 12:00 საათისა. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ კომერციული წინადადებები არ მიიღება. 

ტენდერის კატეგორია:

  • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები
  • 71200000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები