ჩაბარების ვადა:

30 ივლისი 2021, 21:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T10230 - ტენდერი სამრეწველო ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების შესყიდვაზე / Tender for procurement of industrial tools and equipment

ტენდერის აღწერილობა:

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია Action Against Hunger(AAH), წარმოადგენს საერთაშორისო ქსელის წევრ ორგანიზაციას და არის აპოლიტკური, არარელიგიური, არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომელიც ებრძვის შიმშილს და მის გამომწვევ მიზეზებს მსოფლიოს მასშტაბით.  Action Against Hunger 1994 წლიდან მუშაობს სამხრეთ კავკასიაში და ახორციელებს პროგრამებს სურსათის უსაფრთხოების, სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკური და სოფლის განვითარების მიმართულებით.

ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მიერ მხარდაჭერილ პროექტის „ინკლუზიური და თანამონაწილეობითი ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა ახმეტის მუნიციპალიტეტში “ ფარგლებში Action Against Hunger - სამხრეთ კავკასიის მისია აცხადებს ტენდერს სამრეწველო ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების შესყიდვაზე.

მომწოდებლების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმები იქნება:

 • კონკურენტული ფასი
 • სპეციფიკაციებსა და სტანდარტებთან თანხვედრა
 • ხელმისაწვდომობა და მიწოდების ვადები
 • მასალის ხარისხი
 • მასალების სანდო გზით მიწოდება
 • ფინანსური სტაბილურობა და კრედიტუნარიანობა
 • გადახდის პირობები/მოთხოვნები
 • გარანტიის პირობები

Action Against Hunger არ არის ვალდებული შეარჩიოს ყველაზე დაბალ ფასიანი შემოთავაზება.

სრული შემოთავაზებები საჭიროა გამოიგზავნოს არაუგვიანეს 30.07.2021, 21:00 საათამდე (თბილისის დროით) შემდეგ ელ-ფოსტის მისამართზე: ENPARD3_Procurements@sc.acfspain.org

კითხვების შემთხვევაშიც, ასევე დაგვიკავშირდით ზემოთ მითითებულ ელ. ფოსტის მისამართზე.

დაინტერესებულ განმცხადებლებს შეუძლიათ შემოიტანონ შემოთავაზება, როგორც ყველა ასევე ცალკეულ ნივთზე. 

ფინანსური შემოთავაზება არ უნდა შეიცავდეს დღგ-ს.

Tender Description:

Action Against Hunger, as part of the Action Against Hunger (AAH) International network, is an international non-governmental, private, apolitical, non-confessional and non-profit organisation that fights hunger and its root causes worldwide. It has been operating in the South Caucasus region since 1994 and its current programmes focus on the following areas: Food Security, Livelihoods, Agriculture, Economic and Rural Development.

In the framework of the project “Promoting inclusive and participatory local development in Akhmeta Municipality” supported by the European Neighborhood Program for Agriculture and Rural Development (ENPARD), Action Against Hunger – South Caucasus Mission announces a tender for procurement of industrial tools and equipment.

The main criteria for selecting suppliers will be:

 • Competitive pricing 
 • Ability to meet specifications and standards.
 • Availability and delivery lead-time
 • Quality of materials 
 • Reliable delivery of materials
 • Financial stability and creditworthiness
 • Payment conditions/requirements
 • Warranty conditions

Action Against Hunger does not bind itself to award the contract to the lowest offer. 

The completed offers should be sent no later than 30.07.2021 at 21:00 (Tbilisi time) to the following email address: ENPARD3_Procurements@sc.acfspain.org

For questions, also contact us to the email address mentioned above.

Interested applicants may apply for one or several items.

Financial offer should not include VAT. 

ტენდერის კატეგორია:

 • 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები
 • 42100000 დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის
 • 42600000 ჩარხები
 • 43800000 საამქროს დანადგარები

სატენდერო დოკუმენტაცია