ჩაბარების ვადა:

30 ივლისი 2021, 23:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T10254 - Purchase of Cleaning service Devices / დასუფთავების სერვისის აღჭურვილობა

ტენდერის აღწერილობა:

შესასყიდ ნივთებზე დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ დანართში Annex A1 and A2

 • შემოთავაზების ნომერი: PR_00158935
 • გამოცხადების თარიღი: 2021 წლის 21 ივლისი
 • წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 30 ივლისი
 • დახურვის დრო: 24:00

მოთხოვნილი დოკუმენტაცია:
ლტოლვილთა დანიის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში გთხოვთ, წარმოადგინოთ:

 • ფას(ებ)ის კვოტირების სრულად შევსებული, ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული ფორმა (RFQ).
 • დანართი A1- A2 მოთხოვნილი დანადგარების დეტალური სპეციფიკაცია, ფასი დღგ-ს ჩათვლით ლარში- ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული;
 • მომწოდებლის ქცევის კოდექსი - ხელმოწერილი.
 • მომწოდებლის რეგისტრაციის ფორმა - შევსებული და ხელმოწერილი.
 • ხელშეკრულების ზოგადი პირობები - გაეცანით.

ზემოთჩამოთვლილი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ ელექტრონული ფოსტით (ი-მეილით) შემდეგ მისამართზე: rfq.geo.zug@drc.ngo

არა უგვიანეს 30.07.2021;  24:00 და თემის ველში მიუთითოთ შემოთავაზების ნომერი PR_ 001589351 და კომპანიის დასახელება.

ტენდერის კატეგორია:

 • 90600000 ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება